PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 

Available courses

Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Słowa klucze: audyt efektywnościowy,  ocena efektywności zarządzania, pomiar efektywności, planowan...
Institute of Internal Auditors Standards. Logistics Quality and Productivity Audit. Logistics Audit Planning. Corporate Financial Plan Audit. Logistics cost Audit. Materials Management Audit. War...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Biblia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) "Global Technology Audit Guide (GTAG)". Wybrane słowa klucze...
Due diligence (DD) - Main steps. Due Diligence Procedures. Communications Within DD Team About Process. Due Diligence Checklist - Financial Information, Financial Projections, Capital Structure, Descr...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. BOT (build-operate-transfer) określa model lub schemat finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do ro...
Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Bieżący kurs Modern Project Management określa zarządzanie projektami jako obszar składający się z sze...
Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Metody analizy ekonomicznej. Microsoft Excel Analizy biznesowe. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza...
Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. Management accounting is now implicated, to greater or lesser degrees in different organizations, with: value-based ma...

Aktualności

Picture of Redakcja Aktualności
Podręcznik kontroli IT
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 6 December 2016, 7:05 PM
 

NIK wydała polskie tłumaczenie międzynarodowego Podręcznika kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli. Przekład został udostępniony w wersji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych ...

Read the rest of this topic
(129 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Standard&Poor's
by Redakcja Aktualności - Monday, 5 December 2016, 3:28 PM
 

Agencja ratingowa Standard&Poor's potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski. Perspektywa ratingu została podniesiona do poziomu stabilnego. 2 grudnia 2016 r. agencja ratingowa Standard&Poor's ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu do poziomu stabilnego. Więcej (EN).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Picture of Redakcja Aktualności
Siemens AG
by Redakcja Aktualności - Sunday, 4 December 2016, 3:13 PM
 

Siemens AG opublikował raport roczny za rok 2016 (Annual Report for the fiscal year 2016). Raport zawiera szczegółowe informacje na temat działalności firmy, jej rozwoju, dochodów, majątku i finansów. Dla audytorów i analityków będzie to zapewne pod każdym względem interesujące sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe Siemens AG w formacie pdf

Źródło: Siemens AG

Picture of Redakcja Aktualności
Biznes w sieci
by Redakcja Aktualności - Saturday, 3 December 2016, 4:33 PM
 

Raport „Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości” jest efektem współpracy różnych podmiotów kształtujących polską gospodarkę; Ministerstwo Rozwoju, IAB Polska, PwC oraz przedstawicieli biznesu zrzeszonych w IAB. Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że polskie firmy w coraz większym...

Read the rest of this topic
(162 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Rynek cyfrowy w UE
by Redakcja Aktualności - Friday, 2 December 2016, 1:20 PM
 

Ministrowie UE nawołują Komisję Europejską do znoszenia barier na jednolitym rynku cyfrowym w UE. 14 krajów UE z tzw. grupy państw podobnie myślących w sprawach cyfrowych (like-minded Group - LM) przyjęło 2 grudnia na spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli wspólne stanowisko ...

Read the rest of this topic
(189 words)
Picture of Redakcja Aktualności
MicroStrategy Desktop™
by Redakcja Aktualności - Thursday, 1 December 2016, 1:48 PM
 

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), czołowy światowy dostawca platform oprogramowania dla przedsiębiorstw poinformował, że ​​MicroStrategy Desktop™ jest już dostępny bez żadnych opłat. Użytkownicy nowej dziedziny analityki gospodarczej i biznesowej, w tym studenci i młodzi ...

Read the rest of this topic
(68 words)
Picture of Redakcja Aktualności
System finansowy
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 30 November 2016, 3:01 PM
 

Raport „Rozwój systemu finansowego w Polsce” opracowany został przez zespół ekspertów z Departamentu Stabilności Finansowej NBP. W kompleksowy sposób opisuje on regulacje, infrastrukturę i tendencje rozwojowe poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego, oraz w zależności od dostępnych ...

Read the rest of this topic
(77 words)


Course categories