PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  eBook B+R
  by Redakcja Aktualności - Monday, 24 September 2018, 6:15 PM
   

  GUS w dniu 2018-09-24 opublikował wersję elektroniczną Podręcznika Frascati 2015 | 4,20 MB, 454 s. | Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, został opracowany przez ekspertów OECD i stanowi kontynuację poprzednich wydań. Zgodnie z ...

  Read the rest of this topic
  (188 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat statistics
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 23 September 2018, 6:04 PM
   

  The latest figures on regional employment in the European Union | PDF | show that in 2017 the highest employment rates were recorded in Åland (Finland), Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire (the United Kingdom) and Stockholm (Sweden), followed by Oberbayern and Tübingen (Germany). In these five regions more than 83 % of people aged 20-64 were employed. Across the EU as a whole, the regions with the highest employment rates were concentrated in Germany, the United Kingdom and Sweden.

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 22 September 2018, 6:11 PM
   

  Raport NIK | Dbaj o zdrowie - nie oddychaj | Raport, 223 s., 38.35 MB | Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Według Najwyższej Izby Kontroli, ...

  Read the rest of this topic
  (150 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Dane NBP
  by Redakcja Aktualności - Friday, 21 September 2018, 6:12 PM
   

  Najnowsze dane finansowe sektora bankowego | xlsx | Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9).

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  GUS Info
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 20 September 2018, 6:22 PM
   

  W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o ...

  Read the rest of this topic
  (230 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 19 September 2018, 6:36 PM
   

  Education at a Glance 2018 | Poland Report | Available from September 11, 2018 11:00 | OECD Indicators is the authoritative source for information on the state of education around the world | Poland | It provides data on the structure, finances and performance of education systems in OECD and ...

  Read the rest of this topic
  (106 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Tax & Legal Alert
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 18 September 2018, 6:49 PM
   

  Rekomenduję PwC Tax & Legal Alert | Pracownicze Plany Kapitałowe | w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. W zamyśle projektowanych zmian PPK mają poprawić strukturę oszczędności emerytalnych Polaków, stanowiąc uzupełnienie dla całkowicie dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej – PPE).

  Źródło: PwC

  Picture of Redakcja Aktualności
  NBP RPP 2019
  by Redakcja Aktualności - Monday, 17 September 2018, 6:00 PM
   

  W dniu 17 września 2018 roku NBP udostępnił publikację założeń polityki pieniężnej na rok 2019 | PDF | ustalanych corocznie przez Radę Polityki Pieniężnej, przedkładanych do wiadomości Sejmu, jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Publikacja zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji. Założenia polityki pieniężnej ukazują się w języku polskim i angielskim.

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Friday, 14 September 2018, 4:45 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG pt. „Wszystko pod kontrolą?”. Raport został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu w 42 krajach na świecie wśród ponad 800 członków komitetów audytu. W tej edycji badania wzięli udział także respondenci z Polski. ...

  Read the rest of this topic
  (137 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Komunikat NBP
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 13 September 2018, 5:48 PM
   

  Z opublikowanych przez NBP 13 września br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł. Eksport towarów wyniósł 74,1 mld zł i był wyższy o 8,1...

  Read the rest of this topic
  (212 words)


  Course categories