PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 19 August 2018, 6:41 PM
   

  Rekomendujemy raport NIK "Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym" | Plik 139 stron, PDF 15,17 MB | Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym ...

  Read the rest of this topic
  (105 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  IMF Report
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 18 August 2018, 6:18 PM
   

  I recommend the Report | Resolution Funding: Who Pays When Financial Institutions Fail? | A key element of the international reform agenda since the Global Financial Crisis has been to strengthen resolution regimes and make government bailouts the last, not first, resort. A new international ...

  Read the rest of this topic
  (160 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Komunikat NBP
  by Redakcja Aktualności - Friday, 17 August 2018, 4:49 PM
   

  Narodowy Bank Polski opublikował 16 sierpnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2018 r. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,0 proc. (r/r). W relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych ...

  Read the rest of this topic
  (176 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 15 August 2018, 4:34 PM
   

  I recommend the Eurostat report | Flash estimate for the second quarter of 2018 | Report | GDP up by 0.4% in both euro area and EU28 | +2.2% in both areas compared with the second quarter of 2017 | Seasonally adjusted GDP rose by 0.4% in both the euro area (EA19) and the EU28 during the second ...

  Read the rest of this topic
  (183 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 14 August 2018, 1:41 PM
   

  Rekomenduję raport GUS "Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2018 roku". Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 % rok do roku, wobec 4,0% w analogicznym okresie 2017 r. Dane mają charakter...

  Read the rest of this topic
  (134 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport PZPM i KPMG
  by Redakcja Aktualności - Monday, 13 August 2018, 6:13 PM
   

  Rekomendujemy raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018" | Raport | Jak wynika z badania KPMG i PZPM pt. „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018” silny trend wzrostowy widoczny jest w kategorii samochodów klasy wyższej (segment E) oraz klasy luksusowej (segment F),...

  Read the rest of this topic
  (144 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Intel Report
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 12 August 2018, 11:46 AM
   

  I recommend the Report | Business Transformation for the Digital Age | The demands of the new digital economy have made IT more essential to business success than ever before. IT now enables business transformation, helping organizations compete, grow and innovate. As the role of the IT ...

  Read the rest of this topic
  (96 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Info PwC
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 11 August 2018, 6:34 PM
   

  Sztuczna inteligencja w branży finansowej – aspekty regulacyjne | Branża finansowa wskazywana jest jako największy potencjalny beneficjent komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie, jest to jeden z najbardziej regulowanych sektorów rynku. Myśląc o dalszym rozwoju nowych ...

  Read the rest of this topic
  (115 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Friday, 10 August 2018, 5:54 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG: Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize | PDF | Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian...

  Read the rest of this topic
  (99 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 9 August 2018, 12:44 PM
   

  Rekomenduję raport Deloitte „European Construction Monitor 2017–2018: A looming new construction crisis?” | Raport | Europejskie firmy budowlane wchodzą w erę cyfryzacji. Brak wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty działalności mogą doprowadzić do nowego kryzysu w branży budowlanej. W ...

  Read the rest of this topic
  (144 words)


  Course categories