PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 19 September 2018, 6:36 PM
   

  Education at a Glance 2018 | Poland Report | Available from September 11, 2018 11:00 | OECD Indicators is the authoritative source for information on the state of education around the world | Poland | It provides data on the structure, finances and performance of education systems in OECD and ...

  Read the rest of this topic
  (106 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Tax & Legal Alert
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 18 September 2018, 6:49 PM
   

  Rekomenduję PwC Tax & Legal Alert | Pracownicze Plany Kapitałowe | w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. W zamyśle projektowanych zmian PPK mają poprawić strukturę oszczędności emerytalnych Polaków, stanowiąc uzupełnienie dla całkowicie dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej – PPE).

  Źródło: PwC

  Picture of Redakcja Aktualności
  NBP RPP 2019
  by Redakcja Aktualności - Monday, 17 September 2018, 6:00 PM
   

  W dniu 17 września 2018 roku NBP udostępnił publikację założeń polityki pieniężnej na rok 2019 | PDF | ustalanych corocznie przez Radę Polityki Pieniężnej, przedkładanych do wiadomości Sejmu, jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Publikacja zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji. Założenia polityki pieniężnej ukazują się w języku polskim i angielskim.

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 15 September 2018, 6:29 PM
   

  Raport NIK | Dbaj o zdrowie - nie oddychaj | Raport, 223 s., 38.35 MB | Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Według Najwyższej Izby Kontroli, ...

  Read the rest of this topic
  (150 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Friday, 14 September 2018, 4:45 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG pt. „Wszystko pod kontrolą?”. Raport został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu w 42 krajach na świecie wśród ponad 800 członków komitetów audytu. W tej edycji badania wzięli udział także respondenci z Polski. ...

  Read the rest of this topic
  (137 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Komunikat NBP
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 13 September 2018, 5:48 PM
   

  Z opublikowanych przez NBP 13 września br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł. Eksport towarów wyniósł 74,1 mld zł i był wyższy o 8,1...

  Read the rest of this topic
  (212 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  A case study
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 12 September 2018, 3:47 PM
   

  I recommend the paper "A mathematical model using AHP priorities for soccer player selection: A case study" by E. Ozceylan. The process of player selection in multi-player sports like soccer is a complex multi-criteria problem. In this paper, a two-phase approach is proposed for soccer player ...

  Read the rest of this topic
  (128 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 11 September 2018, 4:35 PM
   

  Rekomenduję raport "Deloitte Global IFRS Insurance Survey 2018". Z początkiem 2021 roku wchodzi w życie nowy standard MSSF 17, ogłoszony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), który wprowadza nowe zasady w rozpoznawaniu przychodów oraz zysków/strat w okresie świadczenia ...

  Read the rest of this topic
  (127 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  GUS Info
  by Redakcja Aktualności - Monday, 10 September 2018, 6:45 PM
   

  Wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, tj. o 16,6% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Suma bilansowa wzrosła o 6,1% i wyniosła 1 845,6 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,2% do 1 071,8 mld zł, a depozytów ...

  Read the rest of this topic
  (172 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Info
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 8 September 2018, 3:35 PM
   

  PwC Info 06/09/18 | Zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji już wkrótce dostępne w całej Polsce | W dniu 5 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych ...

  Read the rest of this topic
  (155 words)


  Course categories