PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Słowa klucze: audyt efektywnościowy,  ocena efektywności zarządzania, pomiar efektywności, planowan...
  Institute of Internal Auditors Standards. Logistics Quality and Productivity Audit. Logistics Audit Planning. Corporate Financial Plan Audit. Logistics cost Audit. Materials Management Audit. War...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Biblia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) "Global Technology Audit Guide (GTAG)". Wybrane słowa klucze...
  Due diligence (DD) - Main steps. Due Diligence Procedures. Communications Within DD Team About Process. Due Diligence Checklist - Financial Information, Financial Projections, Capital Structure, Descr...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. BOT (build-operate-transfer) określa model lub schemat finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do ro...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Bieżący kurs Modern Project Management określa zarządzanie projektami jako obszar składający się z sze...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Metody analizy ekonomicznej. Microsoft Excel Analizy biznesowe. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza...
  Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. Management accounting is now implicated, to greater or lesser degrees in different organizations, with: value-based ma...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  FinTech w Polsce
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 20 July 2017, 5:18 PM
   

  Ekspansja zagraniczna jest warunkiem koniecznym rozwoju polskiego sektora FinTech. Wartość rynku FinTech w Polsce to około 860 mln euro. Polska jest największym ośrodkiem FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak wartość inwestycji venture capital w stosunku do PKB wynosi tylko 0,005 proc. ...

  Read the rest of this topic
  (109 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Koniunktura
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 19 July 2017, 6:17 PM
   

  Informacja NBP o kondycji sektora przedsiębiorstw publikowana jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, ...

  Read the rest of this topic
  (177 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Cyfrowy świat handlu
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 18 July 2017, 6:48 PM
   

  Konsumenci coraz częściej kupują w internecie, zakupom towarzyszą również urządzenia mobilne. Jakie zatem inwestycje powinny podjąć firmy z sektora handlowego, by sprawnie funkcjonować w zmieniającym się światowym rynku? Zapoznaj się z raportem PwC „Total Retail 2017. Jak przetrwać w cyfrowym ...

  Read the rest of this topic
  (113 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  HICP
  by Redakcja Aktualności - Monday, 17 July 2017, 6:33 PM
   

  Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi: obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych; system wag oparty na strukturze ...

  Read the rest of this topic
  (183 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Euro area surplus €21.4 bn
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 16 July 2017, 6:52 PM
   

  Euro area international trade in goods surplus €21.4 bn. The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in May 2017 was €189.6 billion, an increase of 12.9% compared with May 2016 (€167.8 bn). Imports from the rest of the world stood at €168.1 bn, a rise of 16.4% compared with May 2016 (€144.4 bn) … more

  Source: European Commission > Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Tax Treaties
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 15 July 2017, 3:22 PM
   

  Jak w Polsce będzie realizowany podstawowy cel Wielostronnej Konwencji "Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties", czyli utrudnianie dokonywania międzynarodowych transferów zysków do krajów, gdzie stosowane są preferencyjne stawki podatkowe? Prace nad uszczelnianiem systemów ...

  Read the rest of this topic
  (103 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Zadłużenie samorządów
  by Redakcja Aktualności - Friday, 14 July 2017, 6:19 PM
   

  13 lipca 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się sympozjum „Zadłużanie się samorządów, dylematy i wyzwania, kierunki zmian". W dyskusji nad możliwością zadłużania się samorządów wzięli udział wiceminister finansów Teresa Czerwińska oraz zaproszeni naukowcy i praktycy. Podczas spotkania ...

  Read the rest of this topic
  (112 words)


  Course categories