PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Słowa klucze: audyt efektywnościowy,  ocena efektywności zarządzania, pomiar efektywności, planowan...
  Institute of Internal Auditors Standards. Logistics Quality and Productivity Audit. Logistics Audit Planning. Corporate Financial Plan Audit. Logistics cost Audit. Materials Management Audit. War...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Biblia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) "Global Technology Audit Guide (GTAG)". Wybrane słowa klucze...
  Due diligence (DD) - Main steps. Due Diligence Procedures. Communications Within DD Team About Process. Due Diligence Checklist - Financial Information, Financial Projections, Capital Structure, Descr...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. BOT (build-operate-transfer) określa model lub schemat finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do ro...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Bieżący kurs Modern Project Management określa zarządzanie projektami jako obszar składający się z sze...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Metody analizy ekonomicznej. Microsoft Excel Analizy biznesowe. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza...
  Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. Management accounting is now implicated, to greater or lesser degrees in different organizations, with: value-based ma...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Szybki Monitoring NBP
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 25 October 2016, 6:12 PM
   

  Raport NBP: W III kwartale 2016 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Prognozy o dłuższym horyzoncie cechuje jednak niewielki i malejący optymizm. Narodowy Bank Polski opublikował 24 października cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w III kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na IV kwartał tego roku.

  Źródło: NBP, publikacja 2016-10-24

  Picture of Redakcja Aktualności
  Konferencja Eurostat
  by Redakcja Aktualności - Monday, 24 October 2016, 3:26 PM
   

  W dniach 28-30 listopada 2016 r. Europejski Urząd Statystyczny Eurostat organizuje w Luksemburgu międzynarodową konferencję zatytułowaną Towards more agile social statistics (W kierunku bardziej efektywnej statystyki społecznej). Register

  Źródło: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Mind the Gap 2
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 23 October 2016, 11:09 AM
   

  Jeśli nie zwiększymy znacznie długoterminowych oszczędności, przeciętny poziom emerytury w stosunku do ostatniej płacy w Polsce spadnie do poziomu 37% przed połową tego stulecia, wynika z drugiej edycji raportu emerytalnego Avivy „Mind the Gap 2”. Dobry klimat dla trzeciego filaru może powstać, ...

  Read the rest of this topic
  (95 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Data analytics
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 22 October 2016, 8:33 PM
   

  Big decisions, big data, big difference. Jak dane zmieniają świat finansów? Kredyty frankowe, utrzymujące się niskie stopy, spadająca rentowność, walka o klienta, konsolidacja sektora. Wszystko to przy dynamicznym rozwoju nowych technologii. Skala wyzwań, przed jaką stoi sektor finansowy, jest ...

  Read the rest of this topic
  (255 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  EY Przedsiębiorca Roku
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 19 October 2016, 5:57 PM
   

  Konkurs EY Przedsiębiorca Roku. 9 firm i 12 przedsiębiorców w finale 14. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Jury konkursu EY Przedsiębiorca Roku pod przewodnictwem Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wyłoniło finalistów 14. edycji konkursu EY Przedsiębiorca ...

  Read the rest of this topic
  (96 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Bilans płatniczy VIII 2016 r.
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 18 October 2016, 7:22 PM
   

  W sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 4,4 mld ...

  Read the rest of this topic
  (254 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Umowa TTIP
  by Redakcja Aktualności - Monday, 17 October 2016, 1:00 PM
   

  Unia Europejska (UE) negocjuje ambitną, ale zbalansowaną umowę o wolnym handlu i inwestycjach z USA. „Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” stworzy nową jakość w handlu i nowe możliwości inwestycyjne dla dużych i małych firm, co powinno zaowocować nowymi miejscami pracy. ...

  Read the rest of this topic
  (88 words)


  Course categories