PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Słowa klucze: audyt efektywnościowy,  ocena efektywności zarządzania, pomiar efektywności, planowan...
  Institute of Internal Auditors Standards. Logistics Quality and Productivity Audit. Logistics Audit Planning. Corporate Financial Plan Audit. Logistics cost Audit. Materials Management Audit. War...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Biblia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) "Global Technology Audit Guide (GTAG)". Wybrane słowa klucze...
  Due diligence (DD) - Main steps. Due Diligence Procedures. Communications Within DD Team About Process. Due Diligence Checklist - Financial Information, Financial Projections, Capital Structure, Descr...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. BOT (build-operate-transfer) określa model lub schemat finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do ro...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Bieżący kurs Modern Project Management określa zarządzanie projektami jako obszar składający się z sze...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Metody analizy ekonomicznej. Microsoft Excel Analizy biznesowe. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza...
  Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. Management accounting is now implicated, to greater or lesser degrees in different organizations, with: value-based ma...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Hotel Trends
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 19 February 2017, 10:24 AM
   

  Nowoczesne narzędzia marketingowe wspierają branżę hotelarską. Storytelling, livestreaming i youtuberzy zbliżają hotele do ich klientów. Sukces w branży hotelarskiej w dużej mierze zależy od skutecznego dotarcia do klienta, a wpływ na jego proces decyzyjny mają dziś nowoczesne narzędzia ...

  Read the rest of this topic
  (87 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Dynamika sprzedaży detalicznej
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 18 February 2017, 6:56 PM
   

  W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 9,6% (wobec wzrostu o 6,1% przed miesiącem oraz o 3,2% w styczniu 2016 r.). W porównaniu z grudniem ub. roku miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 22,3% (wobec spadku przed rokiem o 24,9%). W ...

  Read the rest of this topic
  (166 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  KAS & KIS
  by Redakcja Aktualności - Friday, 17 February 2017, 6:37 PM
   

  Od 1 marca podatkowe interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną. 1 ...

  Read the rest of this topic
  (90 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Audit OdyssEY
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 16 February 2017, 5:18 PM
   

  Ruszyły zapisy do konkursu EY dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów. Od 15 lutego do 31 marca przyjmowane są zapisy do drugiej edycji organizowanego przez EY konkursu studenckiego dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów „Audit OdyssEY”. Konkurs adresowany jest do studentów ...

  Read the rest of this topic
  (102 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Obroty towarowe HZ
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 15 February 2017, 4:57 PM
   

  Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń grudzień 2016 roku. W okresie styczeń – grudzień 2016 r. (według danych wstępnych) eksport w cenach bieżących wyniósł 798199,1 mln zł, a import 777539,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20659,9 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 4,9%.

  Źródło: GUS, publikacja danych 2017-02-15

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 14 February 2017, 1:08 PM
   

  Narodowy Bank Polski opublikował 14 lutego br. analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych dotyczących danych za III kwartał 2016 roku. Zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych (5,9 proc. r/r oraz 0,8 proc. kw/kw po usunięciu wahań sezonowych). Wzrost realnych ...

  Read the rest of this topic
  (92 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Roam Like at Home
  by Redakcja Aktualności - Monday, 13 February 2017, 7:01 PM
   

  Komisja Europejska wraz z Parlamentem oraz Radą wykonały ostatni krok na drodze do zniesienia w Unii Europejskiej tzw. dodatkowych opłat roamingowych. W środę, 8 lutego Rada UE przyjęła kompromis odnośnie przepisów rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe na rynkach roamingowych. Wynegocjowane porozumienie umożliwi 15 czerwca 2017 r. wprowadzenie mechanizmu Roam Like at Home, nowego modelu naliczania kosztów detalicznych usług roamingu, polegającego na zrównaniu cen w usługach roamingowych do cen krajowych.  

  Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji  Course categories