PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 20 May 2018, 6:27 PM
   

  I recommend the Report | Strong labour relations key to reducing inequality and meeting challenges of a changing world of work – OECD & ILO | Raport eBook 156p. 8MB |  Globalisation and rapid technological innovation have spurred unprecedented economic growth but not everyone has benefited. ...

  Read the rest of this topic
  (96 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 19 May 2018, 5:16 PM
   

  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 17 maja 2018 r. raport o zakażeniach w szpitalach | Raport | W kontrolowanych szpitalach odnotowano wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie szpitalne o 8,5%, mimo, że liczba wszystkich hospitalizowanych pacjentów w tym samym okresie spadła o...

  Read the rest of this topic
  (110 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  GFDRR Report
  by Redakcja Aktualności - Friday, 18 May 2018, 2:42 PM
   

  Released by the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), Aftershocks: Remodeling the Past for a Resilient Future | Report eBook 40 MB | looks at various disasters from the distant and recent past and explores the likely impacts similar events would have if they were to occur ...

  Read the rest of this topic
  (141 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Info PwC
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 17 May 2018, 2:13 PM
   

  Ostatnie unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczą. Poznaj szczegóły konkursu | Info | Nowy konkurs na dotacje na rozwój infrastruktury badawczej. W ostatnich dniach kwietnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs na dotacje dla projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie ...

  Read the rest of this topic
  (107 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Info RPP
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 16 May 2018, 5:11 PM
   

  Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 15-16 maja 2018 r | Info RPP | Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. W ocenie Rady bieżące ...

  Read the rest of this topic
  (101 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 15 May 2018, 5:41 PM
   

  Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.05.2018 r. W I kwartale 2018 r. PKB ...

  Read the rest of this topic
  (92 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  KPMG Raport
  by Redakcja Aktualności - Monday, 14 May 2018, 5:34 PM
   

  I recommend the Report "The CEO as Chief Geopolitical Officer" | Raport | Today’s geopolitical environment is nothing like what we’ve seen in the past. CEOs are beholden to the outputs of an increasingly complex geopolitical system that moves at an accelerated pace, with few guardrails. Only by ...

  Read the rest of this topic
  (172 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 13 May 2018, 6:11 PM
   

  Rekomenduję raport “Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected to disrupt and dominate 2018” | Raport | Przyszłość branży sportowej, jakie trendy dominują w 2018 roku? Sport to już wielki biznes, a staje się coraz większy. Jak podmioty działające w branży poradzą sobie z ...

  Read the rest of this topic
  (105 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Friday, 11 May 2018, 11:28 AM
   

  Raport GUS - Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej i wpływ wprowadzanych zmian na statystykę polską. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym postępująca globalizacja, a także nowe potrzeby użytkowników wpływają na zakres danych, jakie gromadzi i udostępnia statystyka, zarówno...

  Read the rest of this topic
  (186 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Monitoring NBP
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 10 May 2018, 5:27 PM
   

  Monitoring NBP | Koniunktura Raport | W IV kw. 2017 r. uwarunkowania popytowe w sektorze przedsiębiorstw były dobre, a dynamika sprzedaży utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanych w ostatnich kwartałach, przy czym sprzedaż zagraniczna rosła zdecydowanie szybciej niż krajowa. W I kw. 2018 ...

  Read the rest of this topic
  (147 words)


  Course categories