PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  NIK z BŚ
  by Redakcja Aktualności - Friday, 16 November 2018, 5:29 PM
   

  Na ratunek czystemu powietrzu. NIK z Bankiem Światowym. Bank Światowy chce pomóc Polsce w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Carlos Pinerua – przedstawiciel Banku na Polskę i Kraje Bałtyckie spotkał się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim. Pan Pinerua chciał poznać ...

  Read the rest of this topic
  (99 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport PwC
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 15 November 2018, 3:03 PM
   

  Rekomenduję raport PwC „Transformacja produkcji pojazdów: jak współdzielenie pojazdów i automatyzacja zrewolucjonizują przemysł motoryzacyjny do 2030 r." (Transforming vehicle production: How shared mobility and automation will revolutionize the auto industry by 2030). Z raportu przygotowanego ...

  Read the rest of this topic
  (103 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Trend Book
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 14 November 2018, 5:51 PM
   

  I recommend the PwC Trend Book "Transport and Logistics Trends 2019 | Five forces transforming the industry in Central and Eastern Europe". Based on analysis of trends, as well as evaluation of maturity and the potential impact of emerging transport and logistics solutions, we have concluded that...

  Read the rest of this topic
  (128 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 13 November 2018, 5:33 PM
   

  Rekomenduję raport o inflacji | Raport | Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym: aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, projekcję inflacji i PKB na rok bieżący, oraz dwa pełne lata po nim następujące. Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Monday, 12 November 2018, 5:30 PM
   

  Superbug infections could cost the lives of around 2.4 million people in Europe, North America and Australia over the next 30 years unless more is done to stem antibiotic resistance. Yet, three out of four deaths could be averted by spending just USD 2 per person a year on measures as simple as ...

  Read the rest of this topic
  (112 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  MF Info.
  by Redakcja Aktualności - Friday, 9 November 2018, 5:37 PM
   

  W dniu 2018-11-08 Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym | Projekt przewiduje m.in. wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz powołanie Polskiej Agencji ...

  Read the rest of this topic
  (105 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  GUS eBook
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 8 November 2018, 6:20 PM
   

  Rekomenduję GUS eBook "Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018" | 286s. 6,77 MB | Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.

  Źródło: GUS

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport @digital PwC
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 7 November 2018, 5:26 PM
   

  W ostatnim badaniu Strategy& zespołu PwC, zajmującego się konsultingiem strategicznym “The 2018 Global Innovation 1000 study”, zidentyfikowano 6 kluczowych obszarów, dzięki którym organizacje mogą osiągnąć największą wartość dodaną ze swoich inwestycji w B+R, a także prześcignąć konkurencję w ...

  Read the rest of this topic
  (151 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 6 November 2018, 6:24 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG pt. „Property Lending Barometer 2018” | Raport | który został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 14 krajach Europy. W pierwszej połowie 2018 r. wartość inwestycji w sektorze ...

  Read the rest of this topic
  (121 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  NBP Raport
  by Redakcja Aktualności - Monday, 5 November 2018, 4:23 PM
   

  W dniu 5 listopada 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III ...

  Read the rest of this topic
  (151 words)


  Course categories