PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 19 July 2018, 5:52 PM
   

  Raport KPMG International pt. „Great expectations. Deal making in the renewable energy sector” | Raport | powstał na podstawie badania, w którym udział wzięło 200 inwestorów z obszaru energii odnawialnej z regionu obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz regionu Azji i Pacyfiku. ...

  Read the rest of this topic
  (133 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 18 July 2018, 3:35 PM
   

  W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 24,7%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,8%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 23,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 7,6%. Więcej ... PDF.

  Źródło: GUS

  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 17 July 2018, 11:28 AM
   

  I recommend the Report | How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets? The Europe 2020 strategy, adopted by the European Council in June 2010, is the European Union's agenda for jobs and growth for the current decade. As a main objective, the strategy strives to deliver high levels of employment, productivity and social cohesion in the Member States, while reducing ... | More | Report |

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport o inflacji
  by Redakcja Aktualności - Monday, 16 July 2018, 5:34 PM
   

  Rekomendujemy raport o inflacji opublikowany przez NBP w dniu dzisiejszym 2018-07-16 | Raport | Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym: aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, projekcję inflacji i PKB na rok bieżący oraz dwa pełne lata po nim następujące. Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  Strategia dla Polski 2019-2024
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 15 July 2018, 5:59 PM
   

  Rada Dyrektorów Banku Światowego poparła nową strategię dla Polski | PDF | Reformy systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości powietrza czy wspieranie rozwoju regionalnego to trzy kluczowe obszary nowej, sześcioletniej strategii Grupy Banku Światowego dla Polski, która została we wtorek poparta ...

  Read the rest of this topic
  (119 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 14 July 2018, 6:45 PM
   

  Raport po kontroli zawierania umów gazowych, do tej pory niedostępny dla opinii publicznej z powodu wyłączenia w 2013 roku jawności tego dokumentu | Raport PDF | na wniosek kontrolowanych podmiotów, został opublikowany. NIK pozytywnie oceniła w nim zapewnienie przez organy państwowe i PGNiG w ...

  Read the rest of this topic
  (117 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Friday, 13 July 2018, 4:41 PM
   

  I recommend the Report "The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060" | Report | This paper presents long-run economic projections for 46 countries, extending the short-run projections of the Spring 2018 OECD Economic Outlook. It first sets out a baseline scenario under the assumption ...

  Read the rest of this topic
  (192 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  AI Raport
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 12 July 2018, 11:25 AM
   

  Rekomendujemy raport „Przegląd Strategii Rozwoju Sztucznej Inteligencji na Świecie” | eBook, 15,00 MB, 163s. | który jest opisem najważniejszych strategii rozwoju AI. Autorzy skupili się na analizie strategii i jej celów, analizie sektora badawczego i wsparciu, jakie dostaje świat nauki, strukturze finansowania, systemie edukacji, nie zapominając o inicjatywach prywatnych. W analizie zawarto wszystko elementy, które są niezbędne, żeby kraj stał się liderem AI.

  Źródło: Digital Poland

  Picture of Redakcja Aktualności
  Komunikat RPP
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 11 July 2018, 4:34 PM
   

  W dniach 10-11 lipca 2018 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej | Komunikat RPP | W ocenie Rady bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej; stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej. 

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  Info Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 10 July 2018, 5:39 PM
   

  Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem | Slideshare | Tylko w jednym na dziesięć przedsiębiorstw w Polsce zgodność licencyjna oprogramowania jest weryfikowana w trybie ciągłym. Około 30 proc. budżetu każdej firmy przeznaczonego na IT dotyczy oprogramowania. W ...

  Read the rest of this topic
  (111 words)


  Course categories