PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 23 May 2019, 11:54 AM
   

  Rekomenduję dzisiejszy raport GUS | Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była wyższa w kwietniu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 17,4% oraz z ...

  Read the rest of this topic
  (122 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Monday, 20 May 2019, 4:24 PM
   

  I recommend the OECD and The World Bank Report 20 May 2019 "Fiscal Resilience to Natural Disasters - Lessons from Country Experiences", 189 pages | Read | Natural disasters continue to cause widespread damage and losses, with fast growing economies particularly exposed. Governments often shoulder...

  Read the rest of this topic
  (143 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Info PwC
  by Redakcja Aktualności - Friday, 17 May 2019, 4:10 PM
   

  Info PwC z dnia 2019-05-17 "Obowiązkowy split payment" | Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw związanych z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment. Projekt ustawy jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 14 May 2019, 4:57 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG "Motoryzacja na prąd. Wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu" | Raport | powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą ankiet internetowych oraz wywiadów telefonicznych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Paliw ...

  Read the rest of this topic
  (117 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 11 May 2019, 5:05 PM
   

  I recommend the Eurostat Report | This information on early estimates of CO2 emissions from energy use for 2018 is published by Eurostat, the statistical office of the European Union. Largest falls in CO2 emissions in Portugal and Bulgaria, highest increases in Latvia. According to Eurostat ...

  Read the rest of this topic
  (109 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 8 May 2019, 5:49 PM
   

  Rekomenduję raport NIK o ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym | Raport | Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. To dlatego, że ich kompetencje nakładają ...

  Read the rest of this topic
  (75 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 5 May 2019, 6:16 PM
   

  Rekomenduję raport "Deloitte’s sports industry starting lineup | Trends expected to disrupt and dominate 2019". Branża sportowa u progu technologicznej rewolucji | 8 najważniejszych trendów sportowych 2019 roku według Deloitte. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, zakłady sportowe czy esport – ...

  Read the rest of this topic
  (111 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Infografika GUS
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 1 May 2019, 5:10 PM
   

  Sceptykom i entuzjastom Polski w Unii Europejskiej (UE), rekomenduję infografikę Głównego Urzędu Statystycznego i dane do infografiki zebrane w arkuszu xlsx, z okazji 15 lat Polski w UE.

  Źródło: GUS

  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Monday, 29 April 2019, 6:10 PM
   

  I recommend the Eurostat 29 April 2019 Report "Unemployment in the EU regions in 2018-EN" | Unemployment rates in the EU regions ranged from 1.3% to 35.1%. More than 80% of the NUTS 2 regions of the European Union (EU) saw their unemployment rate for persons aged 15-74 fall in 2018 compared with 2017. Around 60% recorded a decrease of at least 0.5 percentage points. However, regional unemployment rates continued to vary widely across the EU regions | More report |

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Friday, 26 April 2019, 4:53 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG | EBA Guidelines on management of non-performing and forborne exposures | Wytyczne definiują standardy zarządzania ryzykiem związanym z zarządzaniem i restrukturyzacją portfela ekspozycji nieobsługiwanych (NPE) i kredytów restrukturyzowanych (FBE) z punktu widzenia ...

  Read the rest of this topic
  (121 words)


  Course categories