PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Reforma ochrony danych
  by Redakcja Aktualności - Friday, 25 May 2018, 5:19 PM
   

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych | Rozporządzenie określa prawa osób fizycznych oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane i podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie. Wskazuje też metody egzekwowania przepisów i kary dla tych, którzy je łamią | Infografika | Dyrektywa o ochronie ...

  Read the rest of this topic
  (76 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Podaż pieniądza M3
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 24 May 2018, 3:26 PM
   

  W kwietniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,1 mld zł. Do wzrostu najbardziej przyczynił się wzrost aktywów zagranicznych netto. Mniejszy wpływ na stan podaży pieniądza miały przyrosty należności od sektorów krajowych: gospodarstw domowych oraz pozostałych instytucji finansowych. Dane ...

  Read the rest of this topic
  (226 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 23 May 2018, 5:33 PM
   

  W dniu 22 maja 2018 roku NIK opublikował raport o ochronie intymności i godności pacjentów w szpitalach | Raport | Szpitale nie zapewniają chorym prawa do intymności i godności które gwarantuje ustawa o prawach pacjenta. Przestarzała infrastruktura placówek medycznych, nieprawidłowe zachowanie ...

  Read the rest of this topic
  (96 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Prawo EU
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 22 May 2018, 6:20 PM
   

  Idea gospodarki o obiegu zamkniętym wchodzi w fazę realizacji, o czym artykuł Deloitte w ramach Deloitte Economic Statement | 18 maja 2018 r. | To, co będzie wpływało na zupełnie inne traktowanie tej idei przez biznes i innych uczestników rynku, to przede wszystkim regulacje wymuszające określone...

  Read the rest of this topic
  (125 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Monday, 21 May 2018, 6:22 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG pt. „Inwestycje amerykańskie w Polsce. Partnerstwo dla sukcesu na kolejne 100 lat!” | Raport | to najnowsza publikacja przygotowana przez KPMG w Polsce we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce (AmCham). Jej celem było przedstawienie aktualnej sytuacji ...

  Read the rest of this topic
  (103 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 20 May 2018, 6:27 PM
   

  I recommend the Report | Strong labour relations key to reducing inequality and meeting challenges of a changing world of work – OECD & ILO | Raport eBook 156p. 8MB |  Globalisation and rapid technological innovation have spurred unprecedented economic growth but not everyone has benefited. ...

  Read the rest of this topic
  (96 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 19 May 2018, 5:16 PM
   

  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 17 maja 2018 r. raport o zakażeniach w szpitalach | Raport | W kontrolowanych szpitalach odnotowano wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie szpitalne o 8,5%, mimo, że liczba wszystkich hospitalizowanych pacjentów w tym samym okresie spadła o...

  Read the rest of this topic
  (110 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  GFDRR Report
  by Redakcja Aktualności - Friday, 18 May 2018, 2:42 PM
   

  Released by the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), Aftershocks: Remodeling the Past for a Resilient Future | Report eBook 40 MB | looks at various disasters from the distant and recent past and explores the likely impacts similar events would have if they were to occur ...

  Read the rest of this topic
  (141 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Info PwC
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 17 May 2018, 2:13 PM
   

  Ostatnie unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczą. Poznaj szczegóły konkursu | Info | Nowy konkurs na dotacje na rozwój infrastruktury badawczej. W ostatnich dniach kwietnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs na dotacje dla projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie ...

  Read the rest of this topic
  (107 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Info RPP
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 16 May 2018, 5:11 PM
   

  Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 15-16 maja 2018 r | Info RPP | Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. W ocenie Rady bieżące ...

  Read the rest of this topic
  (101 words)


  Course categories