PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 22 September 2019, 5:17 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG "Barometr cyberbezpieczeństwa | W obronie przed cyberatakami". Nowe technologie, zmieniające w rewolucyjny sposób otaczający nas świat, niosą ze sobą również nowe ryzyka związane z cyberprzestępczością. Brak uwzględnienia aspektów cyberbezpieczeństwa przy projektowaniu ...

  Read the rest of this topic
  (149 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 19 September 2019, 4:30 PM
   

  I recommend the Eurostat report | July 2019 compared with June 2019 | Production in construction down by 0.7% in euro area | Down by 0.1% in EU28. In July 2019 compared with June 2019, seasonally adjusted production in the construction sector decreased by 0.7% in the euro area (EA19) and by 0.1% ...

  Read the rest of this topic
  (112 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  by Redakcja Aktualności - Monday, 16 September 2019, 5:33 PM
   

  Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej ...

  Read the rest of this topic
  (176 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Friday, 13 September 2019, 4:07 PM
   

  Rekomenduję raport firmy doradczej Deloitte „Maintaining value in pharmaceutical compliance” | Wzrasta rola i znaczenie działów compliance. Wpływa na to rozwój narzędzi, które wykorzystują organy regulacyjne do identyfikowania ryzyka i możliwych niezgodnych z przepisami zachowań, a także ...

  Read the rest of this topic
  (106 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  POLITICO Report
  by Redakcja Aktualności - Monday, 9 September 2019, 11:43 AM
   

  I recommend the Report "POLITICO Poll of Polls - Poland — 2019 general election | Report | Poland goes to the polls on October 13 to elect a new parliament. Here's the latest polling data and projections from POLITICO Poll of Polls.  In a recent poll by pollster IBRiS, PiS enjoyed 47.0 percent of support. The centrist Civic Coalition — led by the largest opposition party Civic Platform (PO) — was second with just 26.0 percent. This story has been updated

  Source: POLITICO

  Picture of Redakcja Aktualności
  QS Report
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 4 September 2019, 3:42 PM
   

  QS international student survey | Report | showed that EU students are concerned about paying higher fees at UK universities after Brexit, which would match the levels paid by international students from outside the EU. More than a third of EU students said they were less likely to come here, suggesting that the UK may lose up to 20,000 potential students. This poses a significant financial threat to UK universities, and would take the number of EU students in the UK down to its lowest level for at least five years.

  Source: The Guardian

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 31 August 2019, 5:37 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG International pt. „Regulation and supervision of fintech”, prezentujący analizę ryzyka generowanego przez fintechy dla podmiotów na rynkach finansowych. Publikacja koncentruje się także na zagadnieniu regulacji i nadzoru nad działalnością fintechów. Rosnąca rola fintechów ...

  Read the rest of this topic
  (113 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 28 August 2019, 4:45 PM
   

  I recommend the Eurostat report "Consumption and production of hard coal" | Report | The latest figures on the consumption of hard coal in the European Union (EU) show a further annual decline, down 4% year on year to 226 million tonnes in 2018. In 2018, five Member States produced hard coal: Poland (63.4 million tonnes), Czechia (4.5), Germany (2.8), the United Kingdom (2.6) and Spain (0.5). In 1990, 14 Member States of the current EU were producing hard coal.

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 25 August 2019, 11:51 AM
   

  Rekomenduję raport NBP "Podaż pieniądza w lipcu 2019 r." | Dane opublikowane przez NBP 23 sierpnia 2019 r. wskazują, że na koniec lipca 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 490,9 mld zł i był o 12,7 mld zł wyższy niż na koniec czerwca 2019 r. W lipcu 2019 r. wartość ...

  Read the rest of this topic
  (203 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 21 August 2019, 5:33 PM
   

  Rekomenduję raport GUS opublikowany 21.08.2019 "Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 rok" | Według wstępnych danych w lipcu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,5% w  porównaniu z lipcem 2018 r. W stosunku do ...

  Read the rest of this topic
  (94 words)


  Course categories