PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport PwC
  by Redakcja Aktualności - Monday, 11 November 2019, 3:52 PM
   

  Rekomenduję raport Fundacji Digital Poland, PwC Polska i IQS, zatytułowany "Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?" | Raport | Poznaj szerszą perspektywę polskiego społeczeństwa w odniesieniu do strategicznych wyzwań naszego kraju i nowych technologii, które ...

  Read the rest of this topic
  (121 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG & PZPM
  by Redakcja Aktualności - Friday, 8 November 2019, 5:46 PM
   

  W dniu 06.11.2019 opublikowano raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q4/2019” | Raport | należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i ...

  Read the rest of this topic
  (134 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  by Redakcja Aktualności - Monday, 4 November 2019, 5:21 PM
   

  W dniu 4 listopada 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III ...

  Read the rest of this topic
  (142 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Friday, 1 November 2019, 4:38 PM
   

  Rekomenduję raport Deloitte z ratingu Diversity & Inclusion | Raport | Pracownicy coraz częściej oczekują od pracodawców nie tylko podejmowania działań i programów z zakresu różnorodności i włączającego środowiska pracy, ale przede wszystkim uczynienia z nich podstawowego aspektu funkcjonowania ...

  Read the rest of this topic
  (90 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  OECD Report
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 29 October 2019, 5:07 PM
   

  I recommend the report published on October 10, 2019 by the OECD’s "The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention", says that more than half the population is now overweight in 34 out of 36 OECD countries and almost one in four people is obese. Average rates of adult obesity in OECD ...

  Read the rest of this topic
  (136 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 26 October 2019, 2:49 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG pt. „Property Lending Barometer 2019”, który został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości. Celem raportu jest ocena perspektyw i nastrojów w zakresie finansowania bankowego w sektorze ...

  Read the rest of this topic
  (75 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Monday, 21 October 2019, 5:11 PM
   

  Rekomenduję raport GUS "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku". W 2019 r. odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 40,4%, tj. o 4,9 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. Odsetek ...

  Read the rest of this topic
  (122 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat eBook
  by Redakcja Aktualności - Friday, 18 October 2019, 5:24 PM
   

  20 October is the fourth European Statistics Day | New publication "Ageing Europe – looking at the lives of older people", eBook (.pdf), 162p. The publication provides a broad range of statistics that describe the everyday lives of the EU’s older generations. Population ageing is a phenomenon ...

  Read the rest of this topic
  (102 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  StatSoft webinarium
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 15 October 2019, 3:18 PM
   

  Już 22 października (wtorek) o godz. 10:00, StatSoft zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone projektowaniu eksperymentów (DoE) zgodnie z podejściem Quality by Design. Podczas webinarium StatSoft zaprezentuje procedury, metody i przykłady związane z projektowaniem eksperymentu, które mogą być ...

  Read the rest of this topic
  (201 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 12 October 2019, 4:58 PM
   

  Jak wynika z kolejnej edycji raportu „Polskie spółki budowlane 2019 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” | Raport | przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, sektor ciągle znajduje się pod dużą presją kosztową, spowodowaną trendem wzrostowym cen ...

  Read the rest of this topic
  (107 words)


  Course categories