PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 

Available courses

Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Słowa klucze: audyt efektywnościowy,  ocena efektywności zarządzania, pomiar efektywności, planowan...
Institute of Internal Auditors Standards. Logistics Quality and Productivity Audit. Logistics Audit Planning. Corporate Financial Plan Audit. Logistics cost Audit. Materials Management Audit. War...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Biblia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) "Global Technology Audit Guide (GTAG)". Wybrane słowa klucze...
Due diligence (DD) - Main steps. Due Diligence Procedures. Communications Within DD Team About Process. Due Diligence Checklist - Financial Information, Financial Projections, Capital Structure, Descr...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. BOT (build-operate-transfer) określa model lub schemat finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do ro...
Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Bieżący kurs Modern Project Management określa zarządzanie projektami jako obszar składający się z sze...
Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...
Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Metody analizy ekonomicznej. Microsoft Excel Analizy biznesowe. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza...
Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. Management accounting is now implicated, to greater or lesser degrees in different organizations, with: value-based ma...

Aktualności

Picture of Redakcja Aktualności
Inflation Report July 2017
by Redakcja Aktualności - Monday, 24 July 2017, 6:30 PM
 

The projection is prepared three times a year and is published in March, July and November in the fourth chapter of the Inflation Report. The projection covers economic developments up to three years ahead from the publication date. The inflation and GDP projection is prepared by the Economic ...

Read the rest of this topic
(125 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Rating Katowic na poziomie ‘A-’
by Redakcja Aktualności - Sunday, 23 July 2017, 5:41 PM
 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną. Potwierdzenie ratingów ...

Read the rest of this topic
(102 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Rule of Law in Poland
by Redakcja Aktualności - Saturday, 22 July 2017, 3:14 PM
 

Opening remarks of First Vice-President Frans Timmermans: College readout on grave concerns about the clear risks for independence of the judiciary in Poland.

Source: European Commission - Brussels, 19 July 2017

Picture of Redakcja Aktualności
Budżet UE
by Redakcja Aktualności - Friday, 21 July 2017, 4:39 PM
 

Budżet UE zmaga się z trudnym wyzwaniem finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy. Od UE oczekuje się, że będzie odgrywała większą rolę w nowych obszarach polityki, takich jak migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne czy obronność. Europa powinna też zachować swoją wiodącą ...

Read the rest of this topic
(128 words)
Picture of Redakcja Aktualności
FinTech w Polsce
by Redakcja Aktualności - Thursday, 20 July 2017, 5:18 PM
 

Ekspansja zagraniczna jest warunkiem koniecznym rozwoju polskiego sektora FinTech. Wartość rynku FinTech w Polsce to około 860 mln euro. Polska jest największym ośrodkiem FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak wartość inwestycji venture capital w stosunku do PKB wynosi tylko 0,005 proc. ...

Read the rest of this topic
(109 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Koniunktura
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 19 July 2017, 6:17 PM
 

Informacja NBP o kondycji sektora przedsiębiorstw publikowana jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, ...

Read the rest of this topic
(177 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Cyfrowy świat handlu
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 18 July 2017, 6:48 PM
 

Konsumenci coraz częściej kupują w internecie, zakupom towarzyszą również urządzenia mobilne. Jakie zatem inwestycje powinny podjąć firmy z sektora handlowego, by sprawnie funkcjonować w zmieniającym się światowym rynku? Zapoznaj się z raportem PwC „Total Retail 2017. Jak przetrwać w cyfrowym ...

Read the rest of this topic
(113 words)


Course categories