PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Słowa klucze: audyt efektywnościowy,  ocena efektywności zarządzania, pomiar efektywności, planowan...
  Institute of Internal Auditors Standards. Logistics Quality and Productivity Audit. Logistics Audit Planning. Corporate Financial Plan Audit. Logistics cost Audit. Materials Management Audit. War...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Biblia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) "Global Technology Audit Guide (GTAG)". Wybrane słowa klucze...
  Due diligence (DD) - Main steps. Due Diligence Procedures. Communications Within DD Team About Process. Due Diligence Checklist - Financial Information, Financial Projections, Capital Structure, Descr...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. BOT (build-operate-transfer) określa model lub schemat finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do ro...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Bieżący kurs Modern Project Management określa zarządzanie projektami jako obszar składający się z sze...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...
  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Metody analizy ekonomicznej. Microsoft Excel Analizy biznesowe. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza...
  Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. Management accounting is now implicated, to greater or lesser degrees in different organizations, with: value-based ma...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Numeracja banków
  by Redakcja Aktualności - Monday, 27 February 2017, 4:30 PM
   

  Nowe standardy w numeracji banków. W dniu 20 lutego 2017 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego podpisał Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP, Poz. 3), które wchodzi w życie po upływie 90 dni od daty jego ogłoszenia, tj. obowiązuje od 22 maja ...

  Read the rest of this topic
  (159 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  StatSoft®Polska
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 26 February 2017, 12:46 PM
   

  W księgarni wysyłkowej StatSoft®Polska jest już dostępna nowa książka pt.: „Modele regresji logistycznej” Andrzeja Stanisza, autora popularnej i cenionej trzytomowej publikacji „Przystępny kurs statystyki”. Nowa publikacja jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem regresji ...

  Read the rest of this topic
  (92 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Paperless project for Poland
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 25 February 2017, 6:39 PM
   

  Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza wszystkich zainteresowanych projektem „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu ...

  Read the rest of this topic
  (92 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Zmiany w rachunkowości JST
  by Redakcja Aktualności - Friday, 24 February 2017, 2:02 PM
   

  Zmienione zasady rachunkowości. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. (DzU z 2017 r., poz. 24) zmieniono rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Zgodnie z nowym brzmieniem § 26 ust. 6 zarządy jst mogą przekazywać skonsolidowane ...

  Read the rest of this topic
  (117 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC o Split payment
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 23 February 2017, 1:06 PM
   

  Raport PwC o Split payment. Dzisiaj przetacza się dyskusja na łamach polskich mediów, związana z informacją o tym, że Ministerstwo Finansów pracuje nad split payment w VAT. Warto w tym momencie cofnąć się do października 2015 roku i przeczytać bardzo dobry Raport PwC na ten temat.

  Źródło: PwC

  Picture of Redakcja Aktualności
  NIK o wynikach kontroli
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 22 February 2017, 1:39 PM
   

  NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania. Niewątpliwą zaletą mechanizmu udzielania zapewnień jest możliwość realizacji dużych bądź skomplikowanych przedsięwzięć dzięki elastycznemu podejściu do zasady roczności budżetu. Jednocześnie nie można pominąć wad systemu: ...

  Read the rest of this topic
  (89 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Internet Rzeczy
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 21 February 2017, 6:02 PM
   

  Internet Rzeczy stwarza nowe zagrożenia dla rządowych polityk obronnych. Polska jednym z krajów najbardziej narażonych na ataki na systemy IoT. W ostatnich latach świat wszedł w nową epokę transformacji nowoczesnych technologii, opierającej się na Internecie Rzeczy (IoT). Oprócz możliwości, które...

  Read the rest of this topic
  (124 words)


  Course categories