PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Artykuł PwC
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 18 August 2019, 5:24 PM
   

  Rekomenduję artykuł PwC | Artykuł | ukazał się w "Personel & Zarządzanie Wydanie Specjalne sierpień 2019" | Jak i dlaczego to firmy przejmują rolę edukatorów w budowaniu kluczowych kompetencji XXI wieku | Inflacja akademicka | Studenci i pracownicy muszą zrozumieć, że liczba posiadanych dyplomów ...

  Read the rest of this topic
  (136 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 15 August 2019, 4:10 PM
   

  I recommend the Eurostat report 14 August 2019 | In June 2019 compared with May 2019, seasonally adjusted industrial production fell by 1.6% in the euro area (EA19) and by 1.5% in the EU28, according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In May 2019, industrial production rose by 0.8% in the euro area and by 0.9% in the EU28. In June 2019 compared with June 2018, industrial production decreased by 2.6% in the euro area and by 1.9% in the EU28.

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Monday, 12 August 2019, 4:43 PM
   

  Rekomenduję raport NIK opublikowany w dniu 12 sierpnia 2019 r. | Raport | Nadzór Ministra Finansów w latach 2007–2015 był systematyczny, ale za mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki VAT. Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016–2018 uszczelniły system podatkowy. Prace ...

  Read the rest of this topic
  (196 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Friday, 9 August 2019, 3:09 PM
   

  Rekomenduję raport Deloitte | Raport | W Polsce w 2018 roku za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba było zapłacić średnio 1 370 euro, czyli o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W Warszawie cena ta wynosiła 1 935 euro. Dla porównania średni koszt zakupu metra kwadratowego w centralnych ...

  Read the rest of this topic
  (109 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 6 August 2019, 5:51 PM
   

  Rekomenduję raport NBP. W dniu 5 sierpnia 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2019 r. wypełniło 26 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 3 August 2019, 6:08 PM
   

  Rekomenduję raport Deloitte "Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 – gdzie jesteśmy?" | Raport | Po raz ósmy MIT Sloan Management Review i Deloitte przeprowadziły globalne badanie na temat wpływu technologii cyfrowej na biznes i zarządzanie. Tegoroczna edycja obejmuje opinie ponad 4 800 menedżerów, ...

  Read the rest of this topic
  (156 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 30 July 2019, 6:07 PM
   

  29 lipca 2019 r., NIK opublikował raport "Efekty wdrożenia programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności" | Raport | Realizacja programów operacyjnych w Polsce przebiega prawidłowo, na ogół osiągane były wymagane na koniec 2018 r. efekty finansowe i rzeczowe. Instytucje ...

  Read the rest of this topic
  (120 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  EC Report
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 27 July 2019, 6:07 PM
   

  25 July 2019 | Today marks the first anniversary of the Joint Statement by President Juncker and President Trump, which launched the new phase in the relationship between the United States and the European Union. More Information: EU-U.S. joint statement of July 2018 & Progress Report on the implementation of the EU-U.S. Joint Statement of 25 July 2018 | Report |

  Source: European Commissions

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 24 July 2019, 5:22 PM
   

  Rekomenduję opublikowany 23-07 Biuletyn Statystyczny GUS Nr 6/2019. Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i ...

  Read the rest of this topic
  (80 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport IK & PwC & ...
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 21 July 2019, 1:30 PM
   

  Rekomenduję raport opracowany wspólnie przez Instytut Kościuszki, PwC i Microsoft, zatytułowany "Krajowy System Cyberbezpieczeństwa oczami praktyka" | Raport | Dbałość o cyberbezpieczeństwo to już nie tylko kwestia dobrych praktyk poszczególnych organizacji, to także wymóg prawny, któremu trzeba ...

  Read the rest of this topic
  (122 words)


  Course categories