PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 24 March 2019, 6:25 PM
   

  I recommend the Eurostat Report "International trade in goods in 2018" | Report | A third of EU trade is with the United States and China. At Member State level, trade within the EU largely prevails. In 2018, the United States (€674 billion, or 17.1% of total extra-EU trade in goods, i.e. the sum of exports and imports) and China (€605 bn, or 15.4%) continued to be the two main goods trading partners of the European Union (EU), well ahead of Switzerland (€265 bn, or 6.7%), Russia (€254 bn, or 6.4%), Turkey (€153 bn, or 3.9%) and Japan (€135 bn, or 3.4%).

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 20 March 2019, 6:32 PM
   

  Rekomenduję raport Global Powers of Retailing 2019 | Raport | Po rekordowym roku sieci handlowe z niepokojem patrzą w przyszłość. W ostatnim roku obrotowym przychody 250 największych detalistów na świecie wzrosły o blisko 6 proc. Niezagrożoną pozycję lidera zachował Walmart, a jego wzrost w ...

  Read the rest of this topic
  (134 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 17 March 2019, 4:52 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG: PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja? | Raport | Dyrektywa PSD2 ma szansę doprowadzić do istotnych zmian na rynku usług finansowych w kierunku otwartej bankowości. Nowe przepisy mogą zmienić nie tylko przyzwyczajenia polskich konsumentów, ale także strukturę całego...

  Read the rest of this topic
  (197 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 14 March 2019, 5:45 PM
   

  Rekomenduję publikację GUS "Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2018 rok". Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON | eBook 191s. 3,84 MB |, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech np. form prawnych.

  Źródło: GUS

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport EHCI 2018
  by Redakcja Aktualności - Monday, 11 March 2019, 8:47 AM
   

  Raport Health Consumer Powerhouse raport Euro Health Consumer Index (EHCI) 2018, rekomenduję Profesorowi #ŁukaszSzumowski @MinZdrowia @pisorgpl @PremierRP @MorawieckiM 

  Źródło: EHCI

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 9 March 2019, 4:04 PM
   

  Raport GUS 2019-03-08 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego, tj. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne...

  Read the rest of this topic
  (72 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport PwC
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 7 March 2019, 6:00 PM
   

  Rekomenduję raport PwC „Women in Work Index” | Raport |, który analizuje sytuację kobiet na rynku pracy, oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks powstał w oparciu o dane OECD, Eurostatu oraz BLS i jest średnią ważoną ...

  Read the rest of this topic
  (122 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Monday, 4 March 2019, 6:04 PM
   

  I recommend the Eurostat Report | Record recycling rates and use of recycled materials in the EU. The recycling rates and use of recycled materials in the in the European Union (EU) are steadily growing. Overall, the EU recycled around 55% of all waste excluding major mineral waste in 2016 ...

  Read the rest of this topic
  (148 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport PwC
  by Redakcja Aktualności - Friday, 1 March 2019, 4:35 PM
   

  Rekomenduję raport PwC | Raport PL | Do 2040 r. płaca realna w Polsce zwiększy się o 141%, dzięki czemu za dwie dekady polskie zarobki będą stanowiły równowartość 71% średnich wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii – to wnioski z raportu PwC „International Wage Projections to 2040” | Raport EN | Tak ...

  Read the rest of this topic
  (147 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 26 February 2019, 6:06 PM
   

  Raport GUS | Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw – dane kwartalne wyrównane sezonowo. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – dane miesięczne wyrównane sezonowo. Tablice xlsx z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.

  Źródło: GUS  Course categories