Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne

Przy inwestycji można usłyszeć o ryzyku inwestycyjnym – czy wiesz, co to takiego? W teorii wszystko wydaje się proste, ale najważniejsza jest praktyka.

Różne niebezpieczeństwa

Kiedy wykorzystuje się kapitał (własny lub powierzony przez inne osoby), trzeba mieć na uwadze, że wypracowanie zysku w określonym czasie może się nie udać. Oczywiście nie każda sytuacja jest taka sama.

Być może niektórzy zadają sobie pytanie, czy można mówić o braku ryzyka? Pytanie istotne i jakby nie patrzeć, jest to pytanie, na które mogą pojawiać się różne odpowiedzi. Krótko mówiąc, są inwestycje, w przypadku których słyszy się o minimalnym ryzyku czy też braku ryzyka. Załóżmy jednak, że ryzyko jest konieczne – co należy przez to rozumieć? Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że ryzyko inwestycji można podzielić na różne rodzaje.

Świetnym przykładem jest choćby inflacja. Jest to w ostatnim czasie bardzo popularny temat i absolutnie nie ma się czemu dziwić. Wracając do sedna, spora inflacja sprawi, że w pewnym sensie stracisz zyski (poprzez znaczący wzrost cen). Możemy też mówić o ryzyku walutowym – ryzyko to pojawia się przy inwestycjach zagranicznych. Warto również pamiętać o tym, że ryzyko walutowe powiązane jest z kursem waluty. Na liście zagrożeń mamy również ryzyko systematyczne i niesystematyczne. Ryzyko systematyczne to nic innego jak wszystkie podejmowane inwestycjeo ryzyku niesystematycznym możemy mówić przy dywersyfikacji portfela. Do zagrożeń zalicza się też ryzyko polityczne – dowodem choćby zmiany w zakresie fiskalnym. Następny kłopot to ryzyko płynności, czyli niebezpieczeństwo związane z inwestycjami egzotycznymi (przykładem alkohol) – chodzi o ewentualne wycofanie się i chęć sprzedaży po pożądanej cenie. Nie można też zapomnieć o ryzyku kredytowym, czyli inwestycji w obligacje. Takie ryzyko wzrasta, kiedy firma emitująca obligacje pożycza pieniądze na niezwykle ryzykowną inwestycję.

Pojawiło się zniechęcenie?

Ten tekst może zniechęcić do inwestycji, ale trzeba pamiętać o tym, że ryzyko jest nieodłączną częścią naszego życia. Najlepszym tego przykładem są wypadki drogowe – jadąc samochodem czy przechodząc przez jezdnię, podejmujemy jakieś ryzyko. Warto też uwzględniać, że ogromną rolę odgrywa świadomość. Kiedy człowiek wie, czego się spodziewać, można się przygotować.