Kto może skorzystać za darmo z pożyczki przez internet?

Kto może skorzystać za darmo z pożyczki przez internet?

Pożyczki internetowe mogą być bezpłatne. W obiegu gospodarczym funkcjonuje produkt pod nazwą 'darmowa chwilówka’. Termin na spłatę jest krótki a kwoty są niewielkie. Zobaczymy jakie warunki trzeba spełnić aby korzystać z takich produktów.

Warunki:

 • pełnoletność – niektóre firmy będą wymagać ukończenia 19, 20, 21 lub więcej lat (może być nawet 30);

 • nie przekroczenie maksymalnego wieku – na ogół jest to 70, 71 lub 72 lata;

 • obywatelstwo polskie – tylko obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z działających na rynku polskim darmowych chwilówek;

 • pełna zdolność do czynności prawnych – w procedurze nie ma takiej weryfikacji ale jest to prawny wymóg aby podpisana umowa była zgodna z prawem;

 • posiadanie rachunku bankowego prowadzonego w banku działającym w Polsce – rachunki w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK) nie są akceptowane; dane we wniosku muszą być tożsame z danymi przypisanymi do rachunku (również adres);

 • nie jest się wpisanym na listę dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG) – niektóre firmy mogą pominąć taką weryfikację; akceptowane zadłużenie w BIG to 200 PLN;

 • nie ma się przeterminowanych pożyczek widniejących w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – przekroczenie terminu spłaty innych zobowiązań o 90 i więcej dni najczęściej uniemożliwi skorzystanie z pożyczki przez internet.

Chwilówki mają proste zasady, wielu warunków wymaganych w bankach i SKOK tu nie trzeba spełniać.

Warunki, których nie trzeba spełniać:

 • dochody – są wymagane do spłaty ale procedura przebiega bez ich weryfikacji; dochody oświadczamy w formularzu wniosku

 • zaświadczenie z pracy – nie trzeba przekazywać

 • staż pracy – nie jest wymagany

 • własnoręczny podpis – nie jest wymagany; umowę podpisuje się online

Aby skorzystać z darmowej pożyczki należy spełnić szereg warunków. Istotne jest, że jest ich mniej w porównaniu do kredytów gotówkowych w bankach i SKOK.

Bezpieczeństwo pożyczek przez internet stoi na wysokim poziomie. W bankach trzeba pamiętać o przestrzeganiu szeregu dodatkowych zasad. Bezpłatnych pożyczek internetowych udzielają pozabankowe instytucje pożyczkowe. Są one zarejestrowane w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) natomiast nie są objęte jej nadzorem.

Rynek jest jednak kontrolowany przez inne instytucje i samą branżę. Jedna z takich firm za lukę w zabezpieczeniach otrzymała 1 mln zł kary od Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Administrator systemu nie zareagował na zgłoszenie o luce. W niedługim czasie luka została wykorzystana.

Po otrzymaniu darmowej pożyczki przez internet zwracamy uwagę na:

 • ostateczny termin spłaty – nie można się spóźnić jeśli chcemy utrzymać darmowe warunki;

 • termin 14 dnia na odstąpienie od umowy – można w tym terminie odstąpić od umowy i prawnie będzie wyglądać to tak, jakbyśmy nigdy tej umowy nie zawierali; kosztów nie ponosimy;

 • numery kont do spłaty – jeśli spłata ma być na inny rachunek niż rachunek na który pożyczka została przelana to przelew zwrotny może dotrzeć do wierzyciela następnego dnia lub kilka dni później (jeśli został zlecony przed weekendem lub innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy).