Finanse: zwroty za niewykorzystane wycieczki

Finanse: zwroty za niewykorzystane wycieczki

Jadwiga Emilewicz powiedziała, że na przełomie września i października mają pojawić się pierwsze zwroty dla turystów. Mowa o tych, którzy wykupili wycieczki jeszcze przed rozpoczęciem pandemii. To bez wątpienia dobra wiadomość dla bardzo wielu Polaków. Finanse domowe nie ucierpią.

Jak podała w swoim obwieszczeniu wiceminister, mowa tu głównie o Turystycznym Funduszu Zwrotów, który w znaczącym stopniu ma wspomóc polską turystykę. Jak zapewniła w ostatniej części wypowiedzi, rząd jest gotowy na takie rozwiązanie, a ustawa jest obecnie na etapie procedowania przez senat.

Rozwiązanie funkcjonujące w Niemczech

Wydaje się, iż taka koncepcja jest realna i może pomóc Polakom odzyskać sporą część zainwestowanych w ten sposób pieniędzy. W Niemczech rząd działa na podobnych zasadach, co znacząco poprawia nie tylko portfele Niemców, ale i firm związanych z branżą turystyczną. Jak zaznaczyła Minister, II kwartał tego roku sugeruje, iż największe spadki w branży turystycznej powiązane są z szeroko pojętą branżą bazującą na gastronomii oraz wynajmie baz noclegowych w całej Polsce. Już w ołowie sierpnia Sejm rozpoczął prace na ustawą, która w znaczący sposób ma pomóc stanąć polskiej turystyce na nogi. Jednym z jej elementów ma być właśnie wsparcie w zakresie wypłacania rekompensat. Głównie za nieodbyte wycieczki turystyczne, opłacone jeszcze przed wybuchem pandemii.

Nowe zapisy, więcej ułatwień

Jak wskazuje projekt ustawy, wszystko będzie odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Organizator turystyczny będzie miał możliwość złożenia wniosku o wypłatę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten, po zapoznaniu się z wykazem umów o podróże, z których zrezygnowali klienci, będzie mógł zlecić wypłatę. Jak wynika z ustawy, także turyści poszkodowani w wyniku pandemii, będą składać do UFG odpowiednie dokumenty, celem uzyskania rekompensaty.

Sam proces weryfikacji przez UFG może potraw do czterech miesięcy, w czasie których Fundusz musi zapoznać się z dokumentacją. Po pozytywnej weryfikacji wypłata ma następować do maksymalnie 14 dni od akceptacji wniosku.

Kto sfinansuje wypłaty turystom?

Emilewicz powiedziała, że zgodnie z założeniami ustawy, wszystkie wypłaty będą z nowo powstałego Turystycznego Funduszu Zwrotów. Dotyczy to zarówno turystów, jak i podmiotów. To wyodrębniony w BKG rachunek, którego źródłem finansowania będą w głównej mierze wpłaty z budżetu państwa.