Czy środki zgromadzone na koncie bankowym zmarłego przepadają?

Czy środki zgromadzone na koncie bankowym zmarłego przepadają?

Bankowość elektroniczna przyczyniła się do nasilenia problemów związanych z zaleganiem pieniędzy na rachunkach bankowych. W Polsce szacuje się, że takich niczyich pieniędzy jest nawet kilkanaście miliardów złotych. Bez wątpienia większość tych środków należy do zmarłych osób. Niektórzy ustanawiają testament, inni podpisują dyspozycję rachunku na wypadek własnej śmierci. W związku z tym krewni pozostają zabezpieczeni finansowo i mogą przeznaczyć środki z konta zmarłego np. na wyprawienie pogrzebu.

Dyspozycja rachunkiem po śmierci zmarłego

Banki mają obowiązek informowania klienta, który zakłada rachunek indywidualny, oszczędnościowy lub inwestycyjny o możliwości dokonania zapisu bankowego. Dyspozycja na wypadek śmierci dotyczy także zawieranych lokat terminowych. W rezultacie wystarczy tylko zapis z wysokością zadeklarowanej sumy wypłaty i wskazanie osoby, która odziedziczy po zmarłym środki zgromadzone na koncie. W wyniku tego zapisu bank jest zobowiązany do niezwłocznej wypłaty zdeponowanych pieniędzy po śmierci właściciela rachunku. Zapis bankowy może uwzględniać kilka osób. Dyspozycja może być modyfikowana i anulowana w dowolnym momencie przed śmiercią. Warto pamiętać, że środki nie wchodzą w skład masy spadkowej.

Bank zamyka konto po upływie 10 lat

Umowa z bankiem według zapisu wygasa w dniu śmierci właściciela. W związku z tym, jeśli nie zgłosi się osoba posiadająca dyspozycję do wypłaty środków lub współwłaściciel bank nawet się nie dowie o śmierci klienta. Przede wszystkim instytucje finansowe po upływie 5 lat i braku ruchu na koncie mają obowiązek sprawdzić, czy nie zmarł właściciel rachunku. Fakt ten sprawdzają w bazie PESEL, ale nadal nie mogą zamknąć rachunku. Dopiero 6 miesięcy przed upływem daty ważności konta, bank wysyła informację do klienta z informacją o przewidywanej dacie zamknięcia rachunku bankowego. Pieniądze są wtedy zdeponowane i czekają aż zgłosi się po nie osoba upoważniona do ich odbioru.

Centralna Informacja o Rachunkach

Do lipca 2016 roku banki nie miały obowiązku informowania rodziny czy osoba zmarła posiadał ich placówce konto bankowe. Od 2016 roku powołana jest Centralna Informacja o Rachunkach, która pomaga w ustaleniu, gdzie osoba zmarła miała założony rachunek bankowy. Wystarczy złożyć wniosek z zapytaniem w dowolnym banku, a CIR skieruje nasze zapytanie do wszystkich działających na rynku instytucji finansowych. Oczywiście warunkiem udzielenia odpowiedzi jest posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego testamentu.

Współwłaściciel rachunku – jakie posiada uprawnienia do dysponowania rachunkiem?

Przede wszystkim współwłaściciel rachunku posiada równouprawnienie do dysponowania środkami znajdującymi się na koncie. Po śmierci jednego z właścicieli zazwyczaj drugi dokonuje przekształcenia rachunku na indywidualny. Banki czasami też dzielą zgromadzone środki na pół i jedna cześć wypłacają żyjącemu współwłaścicielowi. Druga część kapitału podlega dziedziczeniu ustawowemu.