Czy posiadamy oszczędności?

Czy posiadamy oszczędności?

Budżet domowy to bardzo delikatny temat. Można też dodać, że często słyszymy o rozmaitych problemach – problemach wynikających z braku pieniędzy.

Przydałyby się oszczędności?

Niektórzy mogą mówić o tym, że konieczne jest regularne oszczędzanie. Regularne oszczędzanie to zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi okolicznościami. Z drugiej strony część osób może stwierdzić, że nie sposób oszczędzać, gdy zarabia się mało. Jaka jest prawda?

Na pewno niełatwo coś jednoznacznie powiedzieć – oszczędności są przydatne, ale nie można zapomnieć o trudnych sytuacjach finansowych. Warto też odnieść się do statystyk – statystyki pokazują, że niemal połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności. Ważne jest też to, że przyczyny takiego stanu rzeczy są różne.

Pewnie wszystkich problemów nie da się rozwiązać, ale część z nich już tak.

Wydatki stałe i zmienne

Wyobraźmy sobie sytuację, zgodnie z którą brak oszczędności wynika z niewłaściwego zarządzania budżetem domowym. W takim przypadku nie pozostaje nic innego jak skoncentrowanie się na wydatkach – trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie tkwi problem? Dobrze też uwzględniać, że wydatki dzielą się na stałe i zmienne.

Z wydatków stałych bardzo trudno zrezygnować, bo mowa o płatnościach, które regulowane są, co jakiś czas (za przykład może posłużyć choćby regularne płacenie rat kredytu). Przy wydatkach zmiennych rezygnacja jest znacznie prostsza, bo wszystko sprowadza się do siły charakteru. Krótko mówiąc, chodzi o rzeczy ważne, ale takie, które w gruncie rzeczy nie są niezbędne. Świetnym przykładem jest jedzenie obiadów na mieście – przyzwyczajenie się do takich obiadów nie oznacza, że mowa o czymś obowiązkowym.