Jak wyegzekwować zaległe alimenty na dziecko?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty na dziecko?

Niektórzy rodzice nie poczuwają się do płacenia alimentów na dzieci. Koszty wychowywania spadają wtedy tylko na jednego rodzica. Jeżeli Sąd ustanowił alimenty na rzecz małoletniego albo uczącego się nadal dziecka rodzic ma obowiązek je płacić. W Polsce szacuje się, że około trzysta tysięcy osób zalega w regularnym łożeniu na swoje dzieci. Zaległości mogą wynosić nawet 13 miliardów złotych. Co zrobić, aby odzyskać zaległe pieniądze na dzieci od partnera?

Odzyskanie długów jest możliwe

Wielu rodziców celowo uchyla się od płacenia alimentów. Utrata pracy, czy problemy finansowe mogą sprawić, że przez jakiś czas opłata alimentów jest niemożliwa, ale późniejszy dług należy spłacić. Unikanie płacenia na własne dzieci szkodzi nie tylko całej rodzinie, ale także całemu społeczeństwu.

Aby odzyskać dług alimentacyjny od partnera warto najpierw spróbować dogadać się z dłużnikiem i załatwić sprawę polubownie. Przekazać dokładną kwotę i rozłożyć spłatę na raty.

Inną możliwością odzyskania długu jest wynajęcie firmy windykacyjnej, szczególnie wtedy, gdy nie mamy kontaktu z wierzycielem. Specjalistyczna firma wystosuje do pracodawcy i samego dłużnika stosowne wezwania do zapłaty. Może także w naszym imieniu prowadzić mediację z partnerem. W przypadku oddania sprawy do sądu będzie nas także reprezentować.

Inną metodą jest wynajęcie prawnika lub zwrócenie się o pomoc do komornika. Działa on na podstawie wyroku sądu i może skutecznie zająć nawet do 60 % wynagrodzenia dłużnika.

Uzyskanie Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Niestety nie każdy rodzic otrzyma gwarantowane świadczenie alimentacyjne z Funduszu. Do wypłaty kwalifikują się osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 900 złotych.  Można uzyskać świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie. Środki, co miesiąc będzie wypłacała gmina. Dłużnikowi, co miesiąc będzie pomniejszana kwota zadłużenia o 500 złotych.