Finanse: Czym jest przymusowa hipoteka?

Finanse: Czym jest przymusowa hipoteka?

W prawie istnieje regulacja mówiąca o tzw. hipotece przymusowej. Należy ona do narzędzi, pozwalających na odzyskanie długi przez wierzyciela. Co ważniejsze, wpis do księgi wieczystej następuje niezależnie od zgody dłużnika. Największym problemem jest jednak poznanie przez wierzyciela konkretnych nieruchomości osoby zadłużonej. Takie rozwiązanie bywa praktyczne, choć może pogrążyć finanse osoby unikającej oddania należności.

Hipoteka to pojęcie mocno powiązane z obecnością długu. Najczęściej sprawdzana jest przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym. Nowy właściciel chce mieć bowiem pewność, iż mieszkanie czy dom, który ma na oku, faktycznie nie posiada na sobie żadnego zadłużenia. O ile w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny, wniosek składany jest przez osobę zainteresowaną, o tyle hipoteka przymusowa nie wymaga już czegoś takiego. W praktyce oznacza to, że dłużnik nie musi wyrazić zgody na tą formę odzyskania długu. I dobrze.

Czym jest przymusowa hipoteka w praktyce?

Warto rozpocząć od definicji hipoteki. To nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe, które może być nałożone na wszelkiego rodzaju nieruchomości, wraz z urządzeniami i maszynami do nich należącymi. Co ciekawsze, na jej mocy wierzyciel może dochodzić swojego zadłużenia i jest pierwszy w kolejności, przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości. Należy również pamiętać, że pomimo hipoteki właściciel nadal może zarządzać swoją własnością, łącznie ze sprzedażą. Jednak pomimo przekazania własności w obce ręce, zadłużenie nie znika- dopóki nie zostanie spłacone. Zakup nieruchomości z hipoteką może więc wiązać się z koniecznością uregulowania długu przez nowego nabywcę.

W jaki sposób ustanawia się hipotekę przymusową?

Aby przymusowa hipoteka mogła zaistnieć niezbędny jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z jego obecności muszą wynikać podstawowe informacje, takie jak: wysokość świadczenia przysługująca wierzycielowi, dane dotyczące samego wierzyciela i oczywiście dłużnika. Taki tytuł może być uzyskany nie tylko poprzez sąd, ale również poprzez ugodę z mediatorem czy nawet nieostateczna decyzja administracyjna. Co ciekawsze wierzycielem może być zarówno osoba fizyczna, jak i np. ZUS. Aby wpis o hipotece przymusowej miał miejsce, wierzyciel zobowiązany jest do zgłoszenia właściwego wniosku w sądzie rejonowym. Musi być to jednak sąd odpowiedzialny za obszar, na terenie którego pozostaje nieruchomość. W praktyce oznacza to konieczność uiszczenia opłaty w wysokości ok. 200 zł.