Biała lista VAT – narzędzie do sprawdzania kontrahentów

Biała lista VAT – narzędzie do sprawdzania kontrahentów

Status podatnika VAT – czy jest konieczny?

Dla jednych jest, dla innych nie. O tym, kto musi być czynnym podatnikiem VAT decyduje ustawa. Przede wszystkim taką konieczność mają przedsiębiorcy zajmujący się obrotem konkretnej grupy towarów. Rejestracja jest konieczna w przypadku sprzedaży energii elektrycznej, samochodów, wyrobów tytoniowych, budynków, a także w przypadku podmiotów świadczących usługi prawnicze czy doradcze. Szczegółowy wykaz znajduje się w ustawie. Kolejną sytuacją, w której rejestracja staje się naszym obowiązkiem jest posiadanie siedziby firmy poza terytorium Polski. Kolejnym wyznacznikiem jest wysokość obrotu, która obecnie wynosi 200000. Jeżeli obrót przedsiębiorcy będzie wyższy niż ten limit rejestracja będzie konieczna. Od tego momentu jesteśmy zobowiązani opłacać podatek VAT . Oczywiście jeżeli prowadzimy nawet niewielką działalność gospodarczą i nie osiągamy limitu, rejestracja jest możliwa i zależy od naszego wyboru. Tutaj warto się zastanowić jakie konsekwencje niesie ze sobą brak statusu płatnika VAT i kiedy może przeszkadzać.

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem formularza VAT-R, warto wziąć pod uwagę:

  • Czy współpracujesz głównie z firmami czy klientami prywatnymi. Jeżeli z firmami, posiadanie możliwości wystawienia faktury VAT może okazać się kluczowe do nawiązania współpracy
  • Czy zamierzasz importować towary – jeżeli tak będziesz mógł dokonywać dodatkowych odliczeń z dokumentów celnych
  • Dodatkowe środki na inwestycje – jeżeli VAT będzie wyższy niż podatek od świadczonych usług lub sprzedaży, będziesz mieć możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego VAT-u

Podatnik VAT czynny – co to oznacza?

Czynny podatnik VAT, to taki, który występuje w wykazie podatników VAT, czyli złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i dokonuje czynności podatkowych. Przykładami takich czynności może być:

  • eksport towarów
  • import towarów zarówno na terenie kraju
  • odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terenie kraju

Przeważnie przedsiębiorcy są czynnymi podatnikami VAT, chyba że skorzystają ze wspomnianych wcześniej możliwości zwolnienia z VAT.

Biała lista VAT – narzędzie do sprawdzania kontrahentów

Bycie podatnikiem czynnym VAT daje multum możliwości rozwojowych firmy, nowe perspektywy biznesowe oraz możliwość polepszenia finansów firmy. Ale jak wszystkie przywileje wiąże się także z obowiązkami. Aby uchronić zarówno przedsiębiorców jak i Państwo przed wyłudzeniami w 2019 roku wprowadzono białą listę VAT.

Biała lista VAT to ogólnodostępna i darmowa baza danych, która zawiera wszystkie kluczowe informacje o podmiotach zarejestrowanych jako płatnicy VAT, a także podmiotach wykreślonych czy przywróconych do rejestru VAT. Wykaz podatników VAT podaje informacje na dzień dzisiejszy z możliwością weryfikacji do 5 lat wstecz. Na białej liście podatników VAT możemy sprawdzić takie dane jak:

  • Nazwę firmy lub imię i nazwisko
  • Obecny status podatnika – czynny, zwolniony
  • Dane identyfikacyjne jak numer REGON czy wpis do KRS
  • Dane adresowe prowadzenia działalności

To podstawowe dane, które możemy zweryfikować wprowadzając znane nam dane firmy z która zamierzamy podjąć współpracę. Mamy również możliwość sprawdzenia bardziej szczegółowych parametrów jak np. dane prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej, dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania czy numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jeżeli organ nie jest czynnym płatnikiem VAT możemy sprawdzić podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru.