Problemy z płynnością finansową? Faktoring może pomóc

Problemy z płynnością finansową? Faktoring może pomóc

Na początku kondycję polskich (i nie tylko) przedsiębiorstw zburzyło nadejście epidemii. Następnie właściciele firm borykali się z coraz wyższą presją cenową, powodującą inflację, a także z zastojami logistycznymi. Obecnie nie tylko mamy do czynienia z problemami epidemicznymi i ekonomicznymi, ale także zagrożeniami geopolitycznymi. Czy w tak niepewnych czasach można prowadzić firmę w bezpieczny sposób? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiamy najważniejsze informacje o usłudze faktoringu. Usłudze, którą powinien znać każdy, mały i duży, przedsiębiorca!

W jaki sposób faktoring dla firm wspiera płynność finansową?

Faktoring dla firm może być sposobem na uzyskanie bezpiecznej płynności finansowej i ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności. Jak działa to rozwiązanie? Usługa faktoringu polega na finansowaniu faktur sprzedażowych przez zewnętrzną firmę. W celu nawiązania współpracy, należy podpisać umowę. Standardowo każdy taki dokument definiuje dwie strony:

  • faktora – to instytucja finansowa, która w obrębie działań faktoringowych spisanych umową podejmuje się określonych czynności polegających najczęściej na pomocy w uzyskiwaniu zapłaty za wystawiane kontrahentom dokumenty sprzedażowe,
  • faktoranta – podmiot, który jest beneficjentem działań faktoringowych, np. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dużym skrócie faktoring polega na tym, że wystawiony dokument sprzedażowy jest opłacany przez faktora jeszcze zanim zostanie pokryty przez kontrahenta. W ten sposób faktorant zyskuje pieniądze natychmiast, które może wykorzystać np. w celu dalszych inwestycji lub terminowej spłaty danych należności. Usługa jest płatna, najczęściej w modelu prowizyjnym, ale możliwość dysponowania środkami natychmiast jest jest niezwykle opłacalna, gdyż wzmacnia płynność finansową przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje o faktoringu i jego rodzajach można znaleźć na stronie internetowej WFF – https://wff.com.pl/co-to-jest-faktoring-na-czym-polega/!

Finansowanie faktur to nie wszystko. Na czym polega faktoring pełny?

Standardowa usługa faktoringu zazwyczaj nie zawiera odpowiedzialności za uzyskanie opłacenia faktury. W takiej sytuacji przedsiębiorca zyskuje po prostu czas. Pieniądze za FV wciąż muszą trafić na jego konto, a następnie muszą być przelane faktorowi w sposób, który określa umowa faktoringu.

Rodzajów faktoringu jest jest wiele – w zależności od przyjętej klasyfikacji wyróżniamy kilka lub nawet kilkanaście ich odmian. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest tzw. faktoring pełny. W tym modelu to faktor bierze na siebie odpowiedzialność związaną z opłaceniem przez kontrahenta faktoranta faktury sprzedażowej. Pieniądze trafiają do przedsiębiorcy od razu, a jego klient zazwyczaj jest informowany o tym, że należność będzie odebrana przez biuro faktoringowe. Takie rozwiązanie stanowi całkowite pozbycie się problemu – zarówno z czasem oczekiwania na dokonanie płatności, jak i z kwestią otrzymania zapłaty w ogóle.

W dzisiejszych czasach korzystanie z prezentowanej opcji wydaje się jeszcze bardziej potrzebne. W niepewnych okolicznościach pewne rozwiązania znacznie bowiem zyskują na wartości. A do tego są wygodne, ponieważ wcale nie trzeba nawiązywać współpracy, jadąc bezpośrednio do danej firmy. Coraz popularniejszy staje się faktoring on-line, który ogranicza czas i pieniądze!