Ograniczanie ryzyka walutowego

Ograniczanie ryzyka walutowego

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z ryzykiem – nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Na temat ryzyka można powiedzieć bardzo dużo, ale teraz skoncentrujemy się na rynkach zagranicznych. Prowadzenie działalności na rynku zagranicznym (niezależnie w jakim stopniu) to narażenie się na ryzyko walutowe.

Jest niebezpiecznie

Ryzyko walutowe może oznaczać zmniejszenie zysku lub stratę. Przy okazji może pojawić się pytanie, czy jest szansa na eliminację ryzyka walutowego?

Ryzyko raczej kojarzy się negatywnie, ale trzeba też pamiętać o tym, że nie zawsze mamy pewność. Krótko mówiąc, skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowym oznacza niemal całkowitą eliminację niebezpieczeństwa.

Pozycja walutowa

Jeśli celem jest ograniczenie ryzyka walutowego, na pewno trzeba pomyśleć o wyliczeniu pozycji walutowej. Wyliczenie pozycji walutowej przekłada się na wybór odpowiednich narzędzi zabezpieczających. Jeżeli ktoś twierdzi, że zajmowanie się pozycją walutową jest stratą czasu, mamy do czynienia z głupotą. Krótko mówiąc, ktoś woli błądzić po omacku. Jak się można domyślić, błądzenie po omacku jest równoznaczne z proszeniem się o kłopoty.

Jakie pozycje walutowe są do wyboru?

W ten sposób dochodzimy do wyboru pozycji walutowych – pozycja walutowa może być krótka lub długa. Długa pozycja walutowa to sytuacja, która oznacza zysk wraz ze wzrostem kursu danej waluty. Krótka pozycja walutowa to sytuacja, w przypadku której należy liczyć na spadek kursu danej waluty. Dobrze jeszcze zatrzymać się przy otwartej pozycji walutowej – chodzi o różnicę między składnikami długiej i krótkiej pozycji walutowej.