Co zmieni się w Twojej kwocie wolnej od podatku?

Co zmieni się w Twojej kwocie wolnej od podatku?

Jedną ze zmian, które wprowadza Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej „Nowy Polski Ład” lub „Nowy Ład” jest reforma w zakresie kwoty wolnej od podatku. Co zmieni się od 1 stycznia 2022 roku? I jak może wpłynąć to na PIT podatników?

Kwota wolna od podatku obecnie

Kwota wolna od podatku do 31 grudnia 2021 roku jest podzielona na grupy. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne objęte ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają się na zasadach ogólnych skali podatkowej (to akurat nie będzie ulegało zmianie w ramach Nowego Ładu). Kwota wolna jest dostępna dla podatników, których postawa obliczenia podatku nie przekracza 127 000 zł. I należy się w zależności od zakwalifikowania to jednej z czterech grup w kwotach szczegółowo opisanych w art. 27 Ustawy o PIT ust. 1a.

Zasady te można przedstawić w formie tabeli:

Podstawa obliczania podatku Kwota zmniejszająca podatek
nieprzekraczająca kwoty 8000 zł 1360 zł
powyżej 8000 zł i nieprzekraczająca kwoty 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł 525 zł 12 gr
od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

 

Zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej od podatku

Jeżeli chodzi o cel jakim ustawodawca się kierował wprowadzając zmiany –  ma to być podniesienie kwoty wolnej od podatku, tak aby objęła większą grupę podatników. Do tego planowane jest zrównanie podatników, w tym sensie, że nowe zasady kwoty wolnej od podatku mają być niezależne od podstawy obliczenia podatku czy od dochodów. Do tej pory kwota wolna od podatku była zależna od zakwalifikowania podatnika do jednej z czterech grup (progów), obecna nowa (od 1 stycznia 2022 roku) kwota wolna od podatku ma wynikać ze stałej kwoty zmniejszającej podatek. Do tej pory kwota wolna od podatku obejmowała do 8 000 złotych, zgodnie z wyliczeniami wnioskodawców projektu ma ona zostać podniesiona do kwoty 30 000 złotych.
 nowy polski ład

Kwota wolna od podatku po zmianach Nowego Polskiego Ładu

Zgodnie z zasadami wprowadzanymi przez Nowy Polski Ład zmieniają się zasady całej skali podatkowej. Nadal będzie ona progresywna i podzielona na dwa progi (17% i 32%), zmieniają się jednak zasady kwoty granicznej (progu) oraz obliczania kwoty wolnej od podatku.

Zgodnie z nową skalą podatkową w przypadku podstawy obliczenia podatku w złotych do 120 000 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. Natomiast dla podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 120 000 podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Poprzednie brzmienie ustępów 1a i 1b uchyla się.

Nowe brzmienie art. 27 (skali podatkowej) wyglądać będzie następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

 

Podatek wynosi

 

ponad do
120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

 

120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł