3 rzeczy, które warto wiedzieć o Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych

3 rzeczy, które warto wiedzieć o Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych

Fundusz inwestycyjny jest sprawdzoną formą zbiorowego inwestowania. Polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, które wpłacają inwestorzy – czyli uczestnicy funduszu. Dzielą się na otwarte oraz zamknięte. Co warto wiedzieć na temat Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych?

Czym są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte?

Pod pojęciem Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych należy rozumieć takie fundusze inwestycyjne, jakie wyróżniają się przede wszystkim ograniczonym dostępem inwestorów. Oferta tego typu funduszy jest adresowana do tych osób, które nie obawiają się większego ryzyka nieodmiennie związanego z inwestowaniem na giełdzie. Odbywa się to w myśl starej zasady „większe ryzyko to lepszy zysk”. Jak podkreślają eksperci z Prosper Capital, w praktyce oznacza to, że zamknięte fundusze są przeznaczone dla bardziej doświadczonych inwestorów.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte a certyfikaty inwestycyjne

Tytułami uczestnictwa w prezentowanych funduszach są certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które mogą być oferowane na dwa sposoby. W zależności od tego wyróżnia fundusze zamknięte publiczne i niepubliczne. Zadaniem funduszy publicznych jest emitowanie certyfikatów, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (ASO). Jeżeli natomiast chodzi o fundusze niepubliczne, to w tym przypadku certyfikaty pozyskuje się w drodze dedykowanej emisji prywatnej. Taka emisja jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Muszą oni spełniać niezwykle ważny warunek – a więc wyrażać chęć zainwestowania sporych pieniędzy o minimalnej równowartości wynoszącej 40 tys. euro.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – jaki zakres usług?

Zakres usług świadczonych przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte jest dosyć szeroki i obejmuje udzielanie pożyczek pieniężnych i pożyczek papierów wartościowych, a także udzielanie gwarancji oraz poręczeń. Ponadto uwzględnia także możliwość zaciągania kredytów przez fundusze zamknięte.