W jaki sposób inwestować w spółki dywidendowe?

W jaki sposób inwestować w spółki dywidendowe?

Spółki dywidendowe są spółkami, które odznaczają się tym, że wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom. Dlatego prócz możliwości wypracowania zysku wynikającego z różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży akcji takich spółek, mamy zapewniony zysk z dywidendy.

Spółki dywidendowe są spółkami, które odznaczają się tym, że wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom. Dlatego prócz możliwości wypracowania zysku wynikającego z różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży akcji takich spółek, mamy zapewniony zysk z dywidendy. Jeśli dobrze dobierzemy do swojego portfela inwestycyjnego takie papiery wartościowe to wówczas będziemy mogli mieć całkiem pokaźne zyski, wielokrotnie przekraczające te, jakie można osiągnąć z lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. Pytanie tylko, jak ryzykowne są inwestycje w spółki dywidendowe i w jaki sposób można przeprowadzić taką inwestycję? Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/inwestowanie-w-spolki-dywidendowe

Czym jest dywidenda i kiedy spółki ją wypłacają?

Najpierw warto zrozumieć, czym właściwie jest dywidenda i w jakich okolicznościach jest ona wypłacana. Polega ona na wypłacaniu przez spółki notowane na giełdzie części swoich zysków dla akcjonariuszy, czyli po prostu dla posiadaczy akcji. Dywidenda wypłacana jest raz do roku. Jej wysokość zależna jest od wypracowanego w danym roku zysku przez spółkę. O tym, jaką kwotę akcjonariusze dostaną ostatecznie przy wypłacie dywidendy, decyduje walne zgromadzenie spółki lub jej zarząd.

Akcjonariusze, którzy w dniu dywidendy są posiadaczami akcji danej spółki, otrzymają dywidendę. Nie ma więc przy tym znaczenia, czy akcjonariusz kupił akcje spółki kilka dni temu, czy ma je od wielu lat w swoim portfelu inwestycyjnym.

Jak zainwestować w spółki wypłacające dywidendę?

Jeśli jesteśmy zainteresowani tym, by móc otrzymać dywidendę, jasne jest, że powinniśmy kupić akcje spółki, która taką dywidendę wypłaca. Mądre inwestowanie w spółki dywidendowe polega na stałym dbaniu o rozbudowywanie portfela spółek tego rodzaju.

Jak wybrać tę pierwszą, a później kolejne? Trzeba sprawdzić historię dywidendową spółki, co oznacza skontrolowanie tego, od ilu lat i czy regularnie dana spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom. Dobra spółka, w którą warto zainwestować, to taka, która systematycznie, czyli w każdym roku wypłacała dotychczas akcjonariuszom coraz wyższe dywidendy – nie chodzi tu jednak o ich kwotową wartość, ale o wartość procentową względem kursu akcji. Najlepiej w portfelu inwestycyjnym sprawdzają się spółki dywidendowe, które znajdują się w fazie rozwoju i inwestują w niego. Dobrym pomysłem jest zainteresowanie się firmami, które stawiają na wykorzystywanie i wdrażanie nowych technologii w swojej działalności.

Błędem z kolei najpewniej może być skupianie się podczas inwestowaniu w spółki dywidendowe tylko na dużych firmach, które mają status liderów rynkowych. Czasem większym potencjałem rozwojowym będą jednak charakteryzowały się mniejsze i średnie przedsiębiorstwa.

Długoterminowa inwestycja

Inwestycje polegające na nabywaniu i gromadzeniu w portfelu coraz większej liczby akcji spółek dywidendowych mają zdecydowanie charakter długoterminowy. Zyski wypłacane raz do roku możemy zainwestować w kolejną spółkę dywidendową i czekać na wypłatę dywidendy, zamiast sprzedawać akcje i korzystać na różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Sprawdź też: https://topinwestycje.pl/ranking-kont-maklerskich/