Rynek NewConnect – czym jest, jak zostać doradcą?

Rynek NewConnect – czym jest, jak zostać doradcą?

Sprzedaż akcji to doskonały sposób na pomnożenie majątku przedsiębiorstwa i zdobycie środków niezbędnych do jego rozwoju. Można ją prowadzić nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale również i poza nią – na rynku NewConnect.

Rynek NewConnect – co to takiego?

NewConnect jest rynkiem akcji o zorganizowanym charakterze prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. NewConnect prowadzi działalność poza rynkiem regulowanym – odbywa się to w formule alternatywnego systemu obrotu. Notowanych na nim jest kilkaset spółek – w tym kilka zagranicznych.

Rynek NewConnect – dla kogo?

Jak wyjaśniają eksperci z Prosper Capital, rynek NewConnect powstał z myślą o młodych lub dopiero powstających przedsiębiorstwach prowadzonych w formie spółek – głównie z sektora nowych technologii takich jak m.in. IT, media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna etc. Odznaczają się one raczej niewielką przewidywaną kapitalizacją i oparte są przede wszystkim na aktywach niematerialnych. Obecność na rynku NewConnect to dla nich sposobność na pozyskanie kapitału, dzięki któremu mogą one realizować różne innowacyjne pomysły i wzmacniać swoją pozycję. Wchodząc na rynek NewConnect, spółka musi spełnić kilka ważnych warunków. W drodze na ten rynek muszą mieć zapewnione wsparcie ze strony autoryzowanego doradcy.

Autoryzowany doradca – czym się zajmuje?

Autoryzowany doradca na rynku NewConnect wspiera spółkę przez okres minimum trzech lat od momentu debiutu spółki na omawianym rynku. Pomaga w przygotowaniu dokumentu wprowadzającego i świadczy usługi związane z doradztwem gospodarczym. Pełni rolę kogoś w rodzaju opiekuna zapoznającego klienta z zasadami działania rynku NewConnect.

Jak zostać doradcą na rynku NewConnect?

Doradcą na rynku NewConnect może zostać firma inwestycyjna lub inny podmiot, który od minimum dwóch lat świadczy usługi związane z obrotem gospodarczym. Konieczne jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, a także uzyskanie autoryzacji Giełdy Papierów Wartościowych. Doradca musi figurować na liście autoryzowanych doradców.