Kadry i płace: Urlop na żądanie czy zwolnienie z powodu działania siły wyższej?

Kadry i płace: Urlop na żądanie czy zwolnienie z powodu działania siły wyższej?

Wprowadzenie do zmian w kodeksie pracy 2023 roku przyniosło szereg nowych możliwości dla pracowników. Zrozumienie tych zmian jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i może być znaczącą wartością dodaną, którą oferują wysokiej klasy usługi kadrowo-płacowe.

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej

W 2023 roku, pracownicy otrzymali nowe prawo do zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej. To rozwiązanie pozwala na dwudniowe lub 16-godzinne zwolnienie, które można wykorzystać w nagłych przypadkach rodzinnych, takich jak choroba lub wypadek bliskiej osoby.

Pracownicy mogą decydować o sposobie wykorzystania tego zwolnienia w danym roku, a wymiar godzinowy dostosowany jest do ich etatu. Ważne jest, aby pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego zwolnienia, jeśli wniosek zostanie złożony najpóźniej w dniu jego wykorzystania.

Urlop na żądanie 2024

Urlop na żądanie nie uległ zmianie w swojej istocie. Nadal można z niego skorzystać na takich samych zasadach, a pracodawca, poza wyjątkowymi sytuacjami, jest zobowiązany go udzielić. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdyż za każdy dzień urlopu na żądanie przysługuje pełne wynagrodzenie.

Urlop – kiedy warto skorzystać?

Od 23 kwietnia 2023 roku pracownicy mogą korzystać z nowego rodzaju urlopu opiekuńczego. To dodatkowe pięć dni wolnego na opiekę nad członkiem rodziny, które można wykorzystać w sposób elastyczny.

Gdy inne opcje zostaną wykorzystane, pracownicy mogą zwrócić się o urlop bezpłatny. Choć nie przysługuje za niego wynagrodzenie, może być nieocenioną pomocą w pilnych sytuacjach osobistych.

Jakie zmiany w przepisach kodeksu pracy powinien znać każdy pracodawca?

Pracodawcy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, aby zapewnić pracownikom ich prawa i jednocześnie dbać o ciągłość pracy. Usługi kadrowo-płacowe mogą tu odegrać kluczową rolę, oferując wsparcie w zakresie interpretacji i stosowania nowych przepisów.

Podsumowanie

W obliczu ciągłych zmian w kodeksie pracy, profesjonalne usługi kadrowo płacowe stanowią fundament dla każdej firmy. Zapewniają one nie tylko wsparcie w interpretacji prawa pracy, ale także pomagają w optymalizacji procesów kadrowych i płacowych, co jest nieocenione w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Oferta Warido

Skontaktuj się z nami – biuro rachunkowe online, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie w adaptacji do nowych przepisów i zarządzaniu kadrami z najwyższą starannością i kompetencją.

Nasze usługi obejmują również wsparcie w zarządzaniu finansami poprzez – księgowa online, co zapewnia łatwy dostęp do Twoich danych finansowych w każdej chwili i z każdego miejsca.