Aktualności

Raport KPMG i PZPM

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG i PZPM
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 7 January 2020, 6:19 PM
 

Rekomenduję raport KPMG i PZPM pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych” | Raport 2020 | Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 48 respondentów. Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 33% przedstawicieli producentów oraz 50% przedstawicieli dystrybutorów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia aktualną sytuację w branży. Porównując wyniki do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r., wskaźnik nastrojów wśród dystrybutorów spadł o 11 punktów osiągając wartość 68/100, a wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów, części i akcesoriów wzrósł o 8 punktów do poziomu 61/100.

Źródło: KPMG