Aktualności

Rocznik Stat. RP2019

 
Obraz Redakcja Aktualności
Rocznik Stat. RP2019
Napisane przez: Redakcja Aktualności ( środa, 1 styczeń 2020, 14:56 )
 

Rekomenduję nowy Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (PDF | 786s.), podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Źródło: GUS