Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Saturday, 7 December 2019, 6:09 PM
 

Rekomenduję raport o stabilności systemu finansowego | Raport | Grudzień 2019. Stabilny system finansowy w istotny sposób wspiera realizację głównych celów banku centralnego – utrzymania stabilnego poziomu cen, a przez to tworzenia podstaw do osiągnięcia długookresowego wzrostu gospodarczego. Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dlatego wiodące banki centralne prowadzą analizy i badania w tym zakresie oraz publikują raporty o stabilności. Celem tych działań jest wzmacnianie stabilności systemu finansowego poprzez dostarczanie informacji o czynnikach ryzyka dla stabilności oraz ocenę odporności systemu finansowego na zaburzenia. Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku finansowego podejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy rynkowe. Raport o stabilności systemu finansowego jest publikowany w czerwcu oraz w grudniu każdego roku. Taki harmonogram publikacji pozwala na prezentację oceny sytuacji systemu finansowego w najczęściej wykorzystywanym przez analityków ujęciu, tj. w oparciu o dane finansowe na połowę i na koniec roku. Ponadto pozwala to na odpowiednią koordynację opracowania Raportu z harmonogramem publikacji Raportu o inflacji.

Źródło: NBP