Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Monday, 4 November 2019, 5:21 PM
 

W dniu 4 listopada 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na IV kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku października 2019 r. wypełniło 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%. W III kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Banki zmodyfikowały również niektóre warunki polityki kredytowej, najczęściej prowadzące do zaostrzenia polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy i kredyt konsumpcyjny wzrósł, a na kredyt dla przedsiębiorstw się nie zmienił.

Źródło: NBP