Aktualności

Raport KPMG

 
Obraz Redakcja Aktualności
Raport KPMG
Napisane przez: Redakcja Aktualności ( sobota, 26 październik 2019, 14:49 )
 

Rekomenduję raport KPMG pt. „Property Lending Barometer 2019”, który został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości. Celem raportu jest ocena perspektyw i nastrojów w zakresie finansowania bankowego w sektorze nieruchomości w Europie, w oparciu o opinie przedstawicieli banków z 15 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Holandia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2019 r.

Źródło: KPMG