Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Saturday, 5 October 2019, 4:17 PM
 

Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK”, opublikowany 04.10.2019, powstał na podstawie badania przeprowadzonego na terenie całej Polski w sierpniu 2019 r. metodą CATI na próbie 120 firm, zatrudniających minimum 50 pracowników oraz największych organizacji zatrudniających powyżej 250 pracowników. Celem badania było poznanie wyzwań jakie stoją przed firmami w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Norstat. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pozostaje dla 61% firm przystosowanie systemów informatycznych do obsługi programu. Dodatkowo, zaledwie 7% respondentów wyraża przekonanie, że większość zatrudnionych w organizacji pracowników przystąpi do PPK, a 9 na 10 firm planuje wdrożyć minimalną wersję programu. O wyzwaniach jakie stawia przed firmami PPK świadczy fakt, że oczekują one wsparcia ze strony instytucji finansowej w niemal wszystkich możliwych obszarach.

Źródło: KPMG