Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Monday, 16 September 2019, 5:33 PM
 

Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,0 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej. W sierpniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła 2,9 proc. r/r, tj. utrzymała się na poziomie z lipca br. Do stabilizacji inflacji CPI w sierpniu br. przyczynił się z jednej strony dalszy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych do 7,2% r/r (wobec 6,8% r/r w lipcu br.; głównie wzrost cen owoców i warzyw). Z drugiej strony w sierpniu br. odnotowano dalszy spadek cen energii do -1,1% r/r (wobec -0,4% w lipcu br.; spadek cen paliw oraz efekt bazy w grupie nośniki energii).

Źródło: NBP