Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Saturday, 31 August 2019, 5:37 PM
 

Rekomenduję raport KPMG International pt. „Regulation and supervision of fintech”, prezentujący analizę ryzyka generowanego przez fintechy dla podmiotów na rynkach finansowych. Publikacja koncentruje się także na zagadnieniu regulacji i nadzoru nad działalnością fintechów. Rosnąca rola fintechów przyczynia się do wzrostu ryzyka zarówno dla konsumentów jak i inwestorów, dla przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe, a w szerszym ujęciu, także dla stabilności rynków finansowych. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto szereg inicjatyw regulacyjnych i nadzorczych związanych z nowymi technologiami w finansach. Główne działania regulacyjne w odniesieniu do nowych technologii i rozwiązań fintech dotyczą głównie kryptoaktywów, technologii rozproszonych rejestrów, chmury obliczeniowej, crowdfundingu, systemów płatności, a także sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i wykorzystywania wielkich zbiorów danych.

Źródło: KPMG