Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Sunday, 25 August 2019, 11:51 AM
 

Rekomenduję raport NBP "Podaż pieniądza w lipcu 2019 r." | Dane opublikowane przez NBP 23 sierpnia 2019 r. wskazują, że na koniec lipca 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 490,9 mld zł i był o 12,7 mld zł wyższy niż na koniec czerwca 2019 r. W lipcu 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 3,0 mld zł, tj. o 0,4 proc., i wyniosła 844,3 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 0,8 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 53,8 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,1 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 38,8 mld zł. Zwiększyła się również wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 5,3 mld zł, tj. o 1,9 proc., do poziomu 285,3 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,6 mld zł, tj. o 0,9 proc., do wysokości 753,8 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,8 mld zł do 388,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 4,3 mld zł, tj. o 1,6 proc., do wysokości 262,4 mld zł.

Źródło: NBP