Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 21 August 2019, 5:33 PM
 

Rekomenduję raport GUS opublikowany 21.08.2019 "Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 rok" | Według wstępnych danych w lipcu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,5% w  porównaniu z lipcem 2018 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca  zanotowano wzrost cen budowy budynków i budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%) oraz  robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1%). W porównaniu z lipcem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,2%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,5%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,7%).

Źródło: GOS