Aktualności

Artykuł PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Artykuł PwC
by Redakcja Aktualności - Sunday, 18 August 2019, 5:24 PM
 

Rekomenduję artykuł PwC | Artykuł | ukazał się w "Personel & Zarządzanie Wydanie Specjalne sierpień 2019" | Jak i dlaczego to firmy przejmują rolę edukatorów w budowaniu kluczowych kompetencji XXI wieku | Inflacja akademicka | Studenci i pracownicy muszą zrozumieć, że liczba posiadanych dyplomów nie ma znaczenia dla wiedzy i umiejętności, które należy nabyć, aby odnieść sukces. Jedynym rozwiązaniem jest uczenie się przez całe życie, tzw. lifelong learning. Firmy globalne, takie jak PwC, Microsoft, GE i inne, są w pełni świadome korzyści płynących z uczenia się przez całe życie, co może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej i prowadzić do budowania własnych akademii. Według licznych badań (np. The talent challenge: Harnessing the power of human skills in the machine age, PwC, 2017), kluczowe są takie obszary jak: komunikacja, zarządzanie czasem, empatia, kreatywne myślenie, innowacyjność, zdolność do adaptacji, praca zespołowa, czy budowanie zaufania. 

Źródło: PwC