Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 6 August 2019, 5:51 PM
 

Rekomenduję raport NBP. W dniu 5 sierpnia 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2019 r. wypełniło 26 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

Źródło: NBP