Aktualności

Raport NIK

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NIK
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 30 July 2019, 6:07 PM
 

29 lipca 2019 r., NIK opublikował raport "Efekty wdrożenia programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności" | Raport | Realizacja programów operacyjnych w Polsce przebiega prawidłowo, na ogół osiągane były wymagane na koniec 2018 r. efekty finansowe i rzeczowe. Instytucje zarządzające tymi programami w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej należycie monitorowały realizację programów, w razie potrzeby podejmowały działania zaradcze i naprawcze, przyczyniając się do osiągania zakładanych celów. Programy operacyjne określają sposób wdrażania funduszy, które Polska otrzymuje z UE na realizację celów objętych polityką spójności. W przypadku pięciu z 35 zbadanych projektów beneficjentów wystąpiły nieprawidłowości, które jednak, w ocenie NIK, na ogół nie miały zasadniczego wpływu na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Beneficjenci naprawiali powstałe błędy jeszcze w trakcie kontroli NIK.

Źródło: NIK