Aktualności

Raport NIK

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NIK
by Redakcja Aktualności - Friday, 12 July 2019, 5:14 PM
 

Rekomenduję raport NIK "Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017" | Raport | opublikowany w dniu 12 lipca b.r. Część odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w skontrolowanych spółkach Skarbu Państwa nie miało ekonomicznego uzasadnienia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wysokość świadczeń wypłacanych kadrze kierowniczej, w tym m.in. członkom zarządów tych spółek w latach 2011-2017. Podstawowym źródłem stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości było nagminne wykorzystywanie przez rady nadzorcze możliwości stworzonych przez jeden z artykułów ustawy kominowej. Pozwalał on na zatrudnianie członków zarządu na podstawie kontraktów menedżerskich, które nie ograniczały wysokości wynagrodzeń, w przeciwieństwie do umów o pracę.