Aktualności

Alert PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Alert PwC
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 25 June 2019, 4:22 PM
 

Rekomenduję PwC Alert Regulacji Bankowych 2/2019. W Alercie PwC szczegółowo analizuje najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych z ostatnich miesięcy, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym, które mogą przełożyć się na krajowe przepisy. Na poziomie krajowym PwC przygląda się między innymi: projektowi Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego przedstawionemu do konsultacji przez MF; znaczącym zmianom w sposobie emisji obligacji, które będą obowiązywały już od 1 lipca 2019 roku; pierwszemu „bankowi BFG” powołanemu w celu wspierania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w trudnej sytuacji; nowym obszarom zainteresowania nadzoru bankowego w ramach procesu BION 2019. PwC prezentuje również najważniejsze zmiany wprowadzone na poziomie europejskim do pakietu regulacji ostrożnościowych (CRD V / CRR 2.0) oraz w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD 2.0 / SRMR). Na uwagę zasługują również wytyczne w zakresie ujawniania czynników ryzyka zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie prospektów emisyjnych.

Źródło: PwC