Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Sunday, 16 June 2019, 5:03 PM
 

Rekomenduję raport GUS "Budownictwo w pierwszym kwartale 2019 roku". W I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i nowych budynków niemieszklanych oddanych do użytkowania, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W I kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 47 425 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4 289,1 tys. m2 oraz liczbie izb równej 181 125. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 2 791 (6,3%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 74,3 tys. m2 (1,8%) oraz liczby izb – o 3 730 (2,1%). Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,4 m2 i w porównaniu do I kwartału roku 2018 zmniejszyła się o 4,0 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w  budynkach jednorodzinnych wyniosła 135,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,3 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (143,3 m2), najmniejsze w komunalnym (45,5 m2).

Źródło: GUS