Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 14 May 2019, 4:57 PM
 

Rekomenduję raport KPMG "Motoryzacja na prąd. Wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu" | Raport | powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą ankiet internetowych oraz wywiadów telefonicznych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz innych firm potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia wskazanego w projekcie rozporządzenia dotyczącego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 84 firm, wśród których znaleźli się: importerzy i producenci samochodów osobowych, importerzy i producenci pojazdów dostawczych o DMC do 3,5t, importerzy i producenci autobusów, producenci i dystrybutorzy ładowarek do pojazdów elektrycznych, sieci handlowe w Polsce, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, firmy leasingowe i wynajmujące samochody, firmy posiadające floty samochodów, dostawcy komponentów (producenci) dla branży motoryzacyjnej, operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Źródło: KPMG