Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Friday, 26 April 2019, 4:53 PM
 

Rekomenduję raport KPMG | EBA Guidelines on management of non-performing and forborne exposures | Wytyczne definiują standardy zarządzania ryzykiem związanym z zarządzaniem i restrukturyzacją portfela ekspozycji nieobsługiwanych (NPE) i kredytów restrukturyzowanych (FBE) z punktu widzenia optymalnej struktury zarządczej, roli audytu wewnętrznego, monitorowania jakości portfela kredytowego, jak też organizacji systemu windykacji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za windykację w bankach. Publikacja analizuje treść wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i nakreśla, co instytucje kredytowe powinny zrobić, aby odpowiednio przygotować się do ich wdrożenia, z naciskiem na praktyki zarządzania ryzykiem w całej Europie w zakresie zarządzania ekspozycjami zagrożonymi oraz restrukturyzowanymi, aktywami przejętymi, a także wyceną i likwidacją zabezpieczenia. W dokumencie wyszczególniono również inne niedawne inicjatywy, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie banków w UE.

Źródło: KPMG