Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 23 April 2019, 6:08 PM
 

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2019 roku | Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,8% (wobec wzrostu o 8,8% w marcu 2018 r.). W porównaniu z lutym 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,5%. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost w marcu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w podmiotach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 11,3% wobec spadku o 0,6% przed rokiem) oraz w jednostkach z grupy „pozostałe” (o 7,0% wobec wzrostu o 2,2% przed rokiem). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy wzrost wykazały jednostki zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (o 20,5%). Spadek sprzedaży zanotowały natomiast przedsiębiorstwa sprzedające żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 10,4%), jak również podmioty prowadzące pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 1,3%), co spowodowane było m.in. wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych w 2018 r. i zwiększonymi zakupami w marcu ub. roku. W okresie styczeń-marzec 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej r/r wyniósł 4,1% (wobec wzrostu o 8,1% w 2018 r.).

Źródło: GUS