Aktualności

Info NIK

 
Picture of Redakcja Aktualności
Info NIK
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 10 April 2019, 5:30 PM
 

Komisja Europejska zaproponowała, aby na wydatki w ramach polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 przeznaczyć o 10 proc. mniej niż w poprzednim okresie programowania. Najbliższe 12 miesięcy będzie kluczowe dla ostatecznego podziału kwot, jakie trafią do poszczególnych państw i regionów. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował właśnie specjalny przegląd punktowy w tej sprawie. Odpowiedzialna za dokument Iliana Ivanova, Dziekan Izby II Trybunału, była gościem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W obecnym okresie programowania Polska jest największym beneficjentem polityki spójności | Więcej |

Źródło: NIK