Aktualności

EUROSAI (ITWG)

 
Picture of Redakcja Aktualności
EUROSAI (ITWG)
by Redakcja Aktualności - Sunday, 7 April 2019, 5:56 PM
 

Cyberbezpieczeństwo, nowe metody analizy danych, aktywny podręcznik do kontroli IT oraz międzynarodowy portal wymiany wiedzy o raportach – o tych zagadnieniach dyskutowała Grupa Robocza ds. Systemów Informatycznych, działająca w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Polacy są jej liderami. Najwyższa Izba Kontroli przewodzi grupie ITWG od 2014 roku. W tym czasie Polacy wyszli z kilkoma inicjatywami, które spotkały się z zainteresowaniem kontrolerów z innych krajów. Podsumowywane w czasie spotkania projekty ułatwiają codzienną pracę audytorów. Przedstawiono m.in. postępy prac w prowadzonym przez kontrolerów NIK portalu wymiany wiedzy o raportach z kontroli (Control Space of e-Government - The CUBE) oraz aktywnym podręczniku do kontroli IT. Zapoznano się także z działaniami grupy projektowej odpowiedzialnej za warsztaty samooceny obsługi informatycznej najwyższych organów kontroli (ITSA) i samooceny kontroli informatycznej (ITASA). Kontrolerzy NIK przedstawili również koncepcję platformy do współpracy w ramach kontroli równoległych pomiędzy poszczególnymi NOK | Więcej |

Źródło: NIK