Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Monday, 1 April 2019, 5:49 PM
 

Rekomenduję raport KPMG: Wsparcie dla działalności innowacyjnej – narzędzia podatkowe. Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R | Raport | Ulga B+R oraz Innovation Box to narzędzia podatkowe, których celem jest wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, a tym samym wzrostu relatywnie niskiego poziomu wydatków na badania i rozwój w całej gospodarce. Mimo, że spośród badanych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, zaledwie 22 proc. dotychczas skorzystało z jakiegokolwiek wsparcia działalności innowacyjnej, w przyszłości 46 proc. przedsiębiorstw planuje skorzystać z takich instrumentów. Raport KPMG w Polsce pt. „Wsparcie dla działalności innowacyjnej – narzędzia podatkowe. Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R” powstał na postawie badania przeprowadzonego na próbie 150 firm o rocznych przychodach przekraczających 30 mln zł, prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer-Assisterd Telephone Interview) w styczniu 2019 r. Celem raportu było poznanie opinii przedsiębiorstw na temat dostępnych zachęt podatkowych oraz roli, jaką odgrywają te instrumenty w budowaniu innowacyjnej gospodarki. 

Źródło: KPMG