Aktualności

PwC Alert

 
Picture of Redakcja Aktualności
PwC Alert
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 26 March 2019, 5:00 PM
 

Rekomenduję PwC Alert regulacji bankowych 1/2019 | Alert | Omówienie bieżących zmian w regulacjach dla instytucji finansowych. W Alercie PwC szczegółowo analizuje najważniejsze zmiany w polskich i międzynarodowych aktach prawnych z ostatnich miesięcy. Na poziomie krajowym przyglądamy się między innymi: przeobrażeniom, które zaszły w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego; toczącym się w Sejmie pracom nad prezydenckim projektem ustawy o wsparciu kredytobiorców; nowelizowanej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadzone w niej zmiany to dobra wiadomość dla banków hipotecznych. Zostały one wyłączone z grupy podmiotów objętych systemem gwarantowania i w konsekwencji „uwolnione” od szeregu wymogów. Na szczeblu europejskim został uzgodniony ostateczny kształt pakietu reformy regulacji CRD V / CRR II. Udało się również osiągnąć porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Na poziomie globalnym na uwagę zasługuje zakończenie przez Komitet Bazylejski aktualizacji standardów w zakresie wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe (FRTB).

Źródło: PwC