Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Sunday, 17 March 2019, 4:52 PM
 

Rekomenduję raport KPMG: PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja? | Raport | Dyrektywa PSD2 ma szansę doprowadzić do istotnych zmian na rynku usług finansowych w kierunku otwartej bankowości. Nowe przepisy mogą zmienić nie tylko przyzwyczajenia polskich konsumentów, ale także strukturę całego rynku. Zdaniem 41 proc. przedstawicieli banków w pierwszym roku po wdrożeniu PSD2 ich główną konkurencją będą inne banki, jednak w perspektywie 3 lat banki najbardziej obawiają się konkurencji ze strony firm technologicznych (32 proc.) i tzw. GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) – 53 proc. Raport pt. „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?” przygotowany przez KPMG we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jego celem było zbadanie, jak w Polsce banki, banki spółdzielcze oraz podmioty z sektora pozabankowego postrzegają zmianę regulacyjną. Badaniem zostali objęci również klienci, bez których idea otwartej bankowości byłaby bezcelowa. Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na próbie 1210 respondentów metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w grudniu 2018 r. Druga część badania, przeprowadzona wśród banków, banków spółdzielczych i firm z sektora pozabankowego objęła 73 osoby. Blisko połowa z nich to osoby pracujące w bankach, 22% było zatrudnionych w bankach spółdzielczych, a 31% w organizacjach zaliczanych do grupy TPP (m.in. instytucje płatnicze i fintechy).

Źródło: KPMG