Aktualności

Raport PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport PwC
by Redakcja Aktualności - Friday, 1 March 2019, 4:35 PM
 

Rekomenduję raport PwC | Raport PL | Do 2040 r. płaca realna w Polsce zwiększy się o 141%, dzięki czemu za dwie dekady polskie zarobki będą stanowiły równowartość 71% średnich wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii – to wnioski z raportu PwC „International Wage Projections to 2040” | Raport EN | Tak duża presja dla przedsiębiorców ze strony wzrostu kosztów wynagrodzeń przyspieszy biznesową konieczność znaczących inwestycji w automatyzację. Zdaniem eksperta PwC każda firma powinna przeanalizować swoje podejście do automatyzacji, biorąc pod uwagę indywidualne wyzwania, przed jakimi stoi. Rozwiązania automatyzujące, w tym RPA (Robotic Process Automation), umożliwiają zespołom takim jak finanse czy HR, procesowanie ogromnej ilości danych do realizacji ich celów, pozwalają także wyeliminować powtarzające się zadania. Bardziej zaawansowane narzędzia, opierające się między innymi na technologii sztucznej inteligencji, również dają duże pole do optymalizacji procesów biznesowych, ale wykorzystanie ich pełnego potencjału wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami organizacji, w tym z zespołem IT.

Źródło: PwC