Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Thursday, 14 February 2019, 4:53 PM
 

Raport GUS | Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2018 roku, opublikowany 14.02.2019 | Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 4,9% rok do roku, wobec 5,0% w analogicznym okresie 2017 r. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kw. 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 28.02.2019 r. W IV kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Źródło: GUS