Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Friday, 18 January 2019, 4:35 PM
 

Rekomenduję raport KPMG "Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych" | Raport | Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację wynosi 83/100, co oznacza spadek o 3 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Wśród przedstawicieli firm przeważają również pesymistyczne nastroje dotyczące zarówno przyszłości branży oraz przyszłej sytuacji gospodarczej. Pogorszenia sytuacji branży w ciągu 12 miesięcy częściej spodziewają się producenci. Pomimo gorszych nastrojów, połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów oraz producentów planuje zwiększyć poziom sprzedaży. Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 50 respondentów.

Źródło: KPMG