Aktualności

Publikacja GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Publikacja GUS
by Redakcja Aktualności - Thursday, 27 December 2018, 6:20 PM
 

Rekomenduję „Wiadomości Statystyczne” Nr 12 | To czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, które ukazuje się od września 1956 r. (od 1966 r. w cyklu miesięcznym). W periodyku publikowane są artykuły o charakterze naukowym z zakresu statystyki i nauk pokrewnych, prace poświęcone praktyce statystycznej oraz opisujące działalność organów statystyki publicznej, a także opracowania dotyczące PTS. Od 2017 r. istnieje możliwość zamieszczania artykułów w języku angielskim. Za publikację w „Wiadomościach Statystycznych” autorzy otrzymują 12 punktów (według oceny MNiSW).

Źródło: GUS