Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Saturday, 22 December 2018, 3:55 PM
 

Rekomenduję raport KPMG | Raport | W trakcie ostatnich fal konsolidacji struktura rynku uległa znacznej zmianie. W rezultacie cztery największe przedsiębiorstwa żeglugowe posiadają ponad 50% światowych zdolności produkcyjnych i są obecnie liderami na rynku. „Transport tracker” jest kwartalną publikacją KPMG International, w której eksperci KPMG podsumowują wyniki międzynarodowego sektora transportowego. W IX edycji raportu tendencje makroekonomiczne, takie jak protekcjonizm i zmieniające się wymagania konsumentów, a także nowi gracze rynkowi i ich wpływ na tradycyjne podmioty, są przedmiotem dyskusji, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację, automatyzację i blockchain.

Źródło: KPMG