Aktualności

PwC Tax & Legal Alert

 
Picture of Redakcja Aktualności
PwC Tax & Legal Alert
by Redakcja Aktualności - Friday, 7 December 2018, 5:22 PM
 

Rekomenduję PwC Tax & Legal Alert | Z początkiem 2019 roku pracodawców czekają liczne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia oraz terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Cześć z nich jest już zatwierdzona, część pozostaje w fazie projektowej, ale z dużym prawdopodobieństwem wejdą w życie. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w obowiązkach pracodawców, ale mogą być także źródłem korzyści dla firm. W komunikacie .pdf poniżej, PwC przygotował informacje na temat zakresu zmian i zobowiązań po stronie pracodawcy. Podstawy prawne | Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r., poz. 357), Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 22.10.2018 r.

Źródło: PwC