Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Thursday, 6 December 2018, 6:14 PM
 

Rekomenduję raport GUS "Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r." | eBook, 4,78 MB, 333 s. | Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2017/2018 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części I - dane o szkołach, studentach i absolwentach wg typów szkół, grup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, nadanych stopniach i tytułach naukowych; w części II - dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy szkół wyższych, fundusze szkół wyższych i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce.

Źródło: GUS