Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Friday, 30 November 2018, 5:58 PM
 

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% rok do roku, wobec 5,4% w analogicznym kwartale 2017 r.  (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). W III kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,7%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z III kwartałem ub. roku.

Źródło: GUS