Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Monday, 26 November 2018, 5:29 PM
 

Rekomenduję raport KPMG International pt. „Are you an outpacer?” | Raport | , który zawiera opracowanie ram skupiających się na dziewięciu cechach, które są kluczowe dla organizacji dążących do pozycji lidera: jasnej strategii i wizji, kulturze przedsiębiorczości, zmotywowanych pracownikach, innowacjach i kolaboracji, spostrzeżeniach opartych na danych, sprawnej technologii, przejrzystości finansowania, możliwości zarządzania oraz doświadczeniu klienta (CX). Ramy te identyfikują niedociągnięcia, które uniemożliwiają bycie liderem i właściwe działania, aby stać się jednym z nich. W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym firmy z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) można podzielić na te, które są organizacjami ambitnie wyznaczającymi cele, osiągając w ten sposób zyski oraz te, które nie nadążają za tempem zmian nowej gospodarki cyfrowej.

Źródło: KPMG