Aktualności

MF Info.

 
Picture of Redakcja Aktualności
MF Info.
by Redakcja Aktualności - Friday, 9 November 2018, 5:37 PM
 

W dniu 2018-11-08 Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym | Projekt przewiduje m.in. wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Uzgodnienia  dot. nowych przepisów potrwają do 14 listopada br. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (nr UD 430 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Projekt został przesłany do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania.

Źródło: Ministerstwo Finansów